Vienības | Nacionālie bruņotie spēki

Vienības

Nacionālie bruņotie spēki ir militāro formējumu kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa.

Organizatoriskajā struktūrā visi militārie formējumi veido savstarpēji saistītus un pakārtotus līmeņus un šādu militāro formējumu hierarhiju:
- vienības (brigāde, pavēlniecība, flotile, bāze, bataljons, centrs, skola);
- vienību štābi un to struktūrvienības (departaments, pārvalde, daļa, nodaļa, birojs, sektors);
- apakšvienības (rotas, vadi, nodaļas un tiem pielīdzinātās apakšvienības).

Vienība ir militārais formējums, kuram ir patstāvīga vadība un apstiprināts štats, bet apakšvienība - militārais formējums vienības sastāvā.

Atkarībā no veicamajiem uzdevumiem vienības (apakšvienības) iedala:
- kaujas vienība (apakšvienība) – vienība (apakšvienība), kas paredzēta un apmācīta kaujas uzdevumu izpildei un tiešam kontaktam ar iespējamo pretinieku;
- kaujas atbalsta vienība (apakšvienība) – vienība (apakšvienība), kuras primārā funkcija ir tieša atbalsta sniegšana kaujas vienībām kaujas uzdevumu izpildes laikā;
- kaujas nodrošinājuma vienība (apakšvienība) – vienība (apakšvienība), kura kaujas vienībai nodrošina materiāli tehnisko atbalstu kaujas uzdevumu izpildes laikā.

Kur mūs atrast