Gaisa spēki | Nacionālie bruņotie spēki

Gaisa spēki

Gaisa spēki

Sapnis pacelties spārnos kā putnam ir tikpat sens kā pati cilvēce. Mēs īstenojam savus sapņus - lidojam, lai palīdzētu cilvēkiem viņu nelaimēs un grūtos brīžos. Mēs sargājam debesis, lai arī citi varētu īstenot savus sapņus lidot. Ar lielu atdevi, katru gadu pilnveidojot un uzlabojot savas spējas, mēs veicam savus pienākumus, kalpojot latviešu tautai un valstij!

Vienības

Gaisa spēku uzdevumi:

  • nodrošina valsts gaisa telpas kontroli un aizsardzību;

  • nodrošina vienību kaujas un mobilizācijas gatavību; 

  • piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā;

  • piedalās cilvēku un dažādu objektu meklēšanas, vai glābšanas darbos; 

  • veic gaisa transporta uzdevumus; 

  • sagatavo personālsastāvu dalībai starptautiskajās operācijās;

  • organizē militārās aviācijas lidojumu drošības pasākumu izstrādi un to izpildi; 

  • saskaņo un kontrolē militārās aviācijas lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā.