Mīnu kuģuMīnu kuģu eskadras galvenais uzdevums ir novērst draudus, ko rada jūras mīnas un citi sprādzienbīstami objekti zem ūdens kā jūrā, tā arī iekšējos Latvijas ūdeņos. Mīnu meklēšana un iznīcināšana ir sarežģīts un bīstams uzdevums, kas prasa augstu koncentrāciju un ilgstošu speciālistu sagatavošanu, lai mīnu meklētājs vai ūdenslīdēji-atmīnētāji veiktu savu uzdevumu ar teicamu rezultātu.

Vienības

Mīnu kuģu eskadras uzdevumi

  • uzturēt Mīnu kuģu eskadras līdzekļus noteiktā gatavības pakāpē;

  • meklēt un iznīcināt sprādzienbīstamus objektus  Latvijas Republikas ūdeņos;

  • piedalīties starptautiskajās mīnu meklēšanas operācijās;

  • nodrošināt noteiktu skaitu kuģu gatavību, lai piedalītos BALTRON, NATO 1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā (SNMCMG1) un Eiropas IRF kontingentā;

  • gatavot kuģus un personālu pildīt uzdevumus starptautiskajās operācijās, mācībās un pasākumos NATO un Partneratiecības mietam realizācijas plāna ietvaros;

  • veikt valsts jūras robežas apsardzību un ekonomiskās zonas kontroli;

  • piedalīties meklēšanas un glābšanas operācijās;

  • apkopot un iesniegt informāciju mīnu datu bāzes pilnveidošanai;

  • apkopot un izstrādāt priekšlikumus par vienības efektīvo izmantošanu un nepieciešamiem pasākumiem par to uzlabošanu.

Pašlaik Mīnu kuģu eskadras rīcībā ir štāba un apgādes kuģis A-53 ”Virsaitis” un  pieci „Imantas” klases mīnu meklētāji M-04 ”Imanta”, M-05 ”Viesturs”, M-06 ”Tālivaldis”, M-07 ”Visvaldis un M-08 “Rūsiņš”. 2017. gadā plānots, ka BALTRON sastāvā darbosies hidrogrāfijas kuģis A-90 “Varonis”. BALTRON štāba priekšnieka  pienākumus pilda kapteiņleitnants Guntis Skunstiņš.

Mīnu kuģu eskadras ūdenslīdēju komanda

Dibināta 2005. gadā. Pašlaik tās sastāvā dien 14 ūdenslīdēji. Komandas komandieris komandleitnants Onils Marcinkuss.

Komandas uzdevumi: 
- Nesprāgušās munīcijas neitralizēšana un iznīcināšana;
- Mīnu meklēšanas operāciju nodrošināšana ar ūdenslīdējiem;
- Piedalīšanās NATO starptautiskās mīnu meklēšanas operācijās un misijās  

Komanda veic glābšanas un meklēšanas darbus ūdenī un zemūdens, sadarbojas ar valsts iestādēm, apseko vrakus, kā arī konstatē kuģu bojājumus. Ūdenslīdēju komanda darbojas dažādos dziļumos, pats dziļākais ir 60 metri.

Viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem Mīnu kuģu eskadrai NATO ietvaros bija uzņemšanās 2017.gadā vadīt un komandēt SNMCMG1.

ūdenslīdēji

Kā mūs atrast?

Esi viens no mums - kļūsti karavīrs!