JNSDJūras novērošanas un sakaru dienests ir vienība, kuras rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums un speciāli apmācīts personāls, lai kontrolētu un sargātu Latvijas jūras robežu un būt informētiem par notiekošo Baltijas jūrā. Vienības speciālisti regulāri tiek deleģēti pildīt dienesta pienākumus NATO Jūras spēku štābā, kas izvietots Lielbritānijā. Tāpat vienības personāls ir piedalījies un ieguvis pieredzi ES militārajā operācijā ATALANTA.

Vienības

Jūras novērošanas un sakaru dienesta uzdevumi

 •  nodrošināt nepārtrauktu Latvijas Republikas teritoriālās jūras (TJ) un ekskluzīvās ekonomiskās zonas (EEZ) novērošanu un kontroli;

 • nodrošināt informācijas iegūšanu par virsūdens objektu darbību jūrā, veicot 24/7 jūras un piekrastes radiotehnisko un vizuālo novērošanu, kā arī ciešā sadarbībā ar JS karakuģiem;

 • apkopot un uzkrāt jūras novērošanas informāciju un nodrošināt tās pieejamību Jūras operāciju centrā;

 • nodrošināt noteikto militāro sakaru režīma uzturēšanu ar kuģiem un citām apakšvienībām;

 • sniegt atbalstu Meklēšanas un glābšanas operāciju laikā jūrā;

 • savlaicīgi informēt vadību par nacionālo un starptautisko likumu pārkāpumiem un iespējamiem apdraudējumiem atbildības zonā;

 • nodrošināt Jūras novērošanas sistēmas (JNS) un Sakaru centra tehnisko līdzekļu un IT infrastruktūras nepārtrauktu darbību;

 • nodrošināt pastāvīgu informācijas apmaiņu ar Valsts robežsardzi, citām valsts institūcijām un sadarbības partnervalstīm (SUCBAS, MARSUR, u.c.);

 • veikt personālsastāva apmācību un militāro sagatavošanu kvalitatīvai uzdevumu izpildei

   

Kā mūs atrast?