Aviācijas eskadriļa | Nacionālie bruņotie spēki

Aviācijas eskadriļa

GS AEAviācijas eskadriļa, izmantojot aviācijas tehniku, veic  cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūrā, likvidē jūrā notikušo avāriju sekas, piedalās ekoloģiskajā uzraudzībā un plūdu situācijas novēršanas pasākumos, kā arī veic cietušo transportēšanu un ugunsgrēku dzēšanu. Vienība sniedz arī atbalstu Drošības policijai, civilās aizsardzības sistēmai, Valsts policijai un Valsts robežsardzei. Aviācijas eskadriļa gandrīz katru gadu piedalās Latvijas Republikas proklamēšanas svētku militārajā parādē un piesaista arvien vairāk sabiedroto spēku gaisakuģus, lai kopīgi nosvinētu ar pārlidojumu virs Rīgas Latvijas dzimšanas dienu. 

Vienības

Uzdevumi:

  • veikt aviācijas meklēšanas un glābšanas darbus; 

  • veikt pārvadājumus Nacionālo bruņoto spēku un citu valsts institūciju interesēs; 

  • piedalīties dabas stihiju seku likvidēšanā; 

  • piedalīties starptautiskajās militārajās mācībās;

  • nodrošināt izpletņlēcēju un kravas desantēšanu;

  • nodrošināt Kājnieku brigādes, Flotiles  un atsevišķu vienību operatīvo  uzdevumu izpildes atbalstu ar aviāciju; 

  • uzturēt aviācijas tehniku gatavībā lidojumiem; 

  • veikt lidotāju un tehniskā personāla apmācību un kvalifikācijas uzturēšanu.

Kā mūs atrast?