Rezerve | Nacionālie bruņotie spēki

Rezerve

Nacionālos bruņotos spēkus veido regulārie spēki, Zemessardze un bruņoto spēku rezerve. Bruņoto spēku rezervi veido rezerves karavīri un rezervisti.

Rezerves personāla uzskaites birojs plāno, organizē, vada un kontrolē rezerves personāla uzskaites un atlases procesu.

Adrese: Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (2.stāvs, 216.kab.)

Papildu informācija par:

- rezervistu militāro apmācību: tālrunis 67800270 vai e-pasts rezervists@mil.lv,
- rezerves karavīru mācībām: tālrunis 67800270 vai e-pasts rezerves.macibas@mil.lv
 

Kļūsti karavīrs!

Būtiska informācija rezerves karavīriem. Ieskaties!

Rezerves karavīram ir pienākums ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā.

Rezerves karavīram no 2019. gada 1. februāra obligāti jāizmanto oficiālā elektroniskā adrese. 

Lai saņemtu transporta izdevumu kompensāciju, rezerves karavīram jāprecizē deklarētās dzīvesvietas adrese.

Darba devējs var izmaksāt darbiniekam - rezerves karavīram - atlīdzību par militārajās mācībās pavadīto laiku.

Kļūsti karavīrs!

Rezervistu militārā pamatapmācība

Rezervistu militārās pamatapmācības kurss 2024. gadā notiks no 27. jūlija līdz 18. augustam (trīs nedēļas), un tam var pieteikties līdz 1. jūnijam.

Kļūsti karavīrs!

Rezerves karavīru mācības

2020. gada 24. septembrī Saeimas apstiprinātajā Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotie spēki miera laikā uztur 6000 militāri sagatavotus rezerves karavīrus.

Lai atjaunotu un pārbaudītu iemaņas un zināšanas, rezerves karavīrus var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Mācībām var pieteikties arī brīvprātīgi.

Iemaņu atjaunošanas kurss sastāv no trijām daļām: individuālās apmācības, apmācības specialitātē un kolektīvās apmācības, kas tiek plānota atbilstoši vienības vai apakšvienības kaujas pamatuzdevumu sarakstam. 

Militāro mācību laikā rezerves karavīri pilda aktīvo dienestu, viņiem ir karavīra statuss, un mācību laiks tiek ieskaitīts viņu izdienas stāžā. 
 

Kļūsti karavīrs!

Nacionālo bruņoto spēku mobilizācija

Atkarībā no valsts apdraudējuma veida, tā intensitātes un rakstura, kā arī apdraudētās teritorijas lieluma var izsludināt ārkārtējo situāciju vai izņēmuma stāvokli. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa gadījumā var izsludināt mobilizāciju, lai risinātu ar nacionālo drošību un valsts aizsardzību saistītos uzdevumus. 

Mobilizācija ir mērķtiecīgi plānoti un sagatavoti valsts militārās un civilās aizsardzības pasākumi valsts apdraudējuma novēršanai vai tā seku likvidācijai, izmantojot noteiktus cilvēku, materiālos un finanšu resursus.

Mobilizācijas veidi ir šādi:

1) vispārēja mobilizācija tiek izsludināta kara gadījumā, pakļaujot visus mobilizācijas resursus un izmantojot tos valsts aizsardzības vajadzībām mobilizācijas plānos noteiktajā apjomā; 2) daļēja mobilizācija tiek izsludināta ārkārtējā situācijā vai izņēmuma stāvoklī, ierobežoti iesaistot mobilizācijas resursus valsts apdraudējuma novēršanā vai tā seku likvidācijā; 3) vietēja mobilizācija tiek izsludināta ārkārtējā situācijā noteiktā administratīvajā teritorijā; 4) zemessargu un rezerves karavīru mobilizācija tiek izsludināta, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības plānā un Valsts aizsardzības operatīvajā plānā noteikto uzdevumu izpildi.

 

Kļūsti karavīrs!

Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem

Darba devējs vai izglītības iestāde norīkojumā norādītajā laikā atbrīvo uz militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru no darba (amata) pienākumu pildīšanas vai mācībām (studijām), saglabājot darba (amata) vietu vai tiesības turpināt mācības (studijas) ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms iesaukšanas uz militārajām mācībām, un ievērojot norādīto maksimālo militāro mācību laiku. Darba devējs var izmaksāt darbiniekam atlīdzību par militārajās mācībās pavadīto laiku. 

Kļūsti karavīrs!