Speciālo operāciju pavēlniecība | Nacionālie bruņotie spēki

Speciālo operāciju pavēlniecība

SOP

Speciālās operācijas ir tādas militāras darbības, kuras veic speciāli norīkoti, organizēti, apmācīti un ekipēti spēki, izmantojot speciālu taktiku, aprīkojumu un paņēmienus, kas nav raksturīgi konvencionālajiem spēkiem.

Vienības

Speciālo uzdevumu vienības pamatuzdevums – veikt speciālās operācijas Latvijas Republikas interesēs.

Starptautiskās mācības "Trojan Footprint 22"

Refleksija - Karavīrs

Neskatoties uz to, ka dziesma ir rakstīta Mātei, video klips atspoguļo personisku SUV karavīra stāstu, kurš vienmēr ir augstā gatavībā aizsargāt jebkuru Latvijas iedzīvotāju, kas ir valsts pamats. Mūsu mātes, kuras ir dzīvības, mīlestības, pēctecības turpinājums un māti Latviju, kuras klēpī atdusas mūsu senči, kuras sirdī esam mēs tagad, un latvju tautas varenība nākotnē.