Speciālo operāciju pavēlniecība | Nacionālie bruņotie spēki

Speciālo operāciju pavēlniecība

SOP

Speciālās operācijas ir tādas militāras darbības, kuras veic speciāli norīkoti, organizēti, apmācīti un ekipēti spēki, izmantojot speciālu taktiku, aprīkojumu un paņēmienus, kas nav raksturīgi konvencionālajiem spēkiem.

Vienības

Speciālo uzdevumu vienības pamatuzdevums – veikt speciālās operācijas Latvijas Republikas interesēs.

Pievienojies

SPECOP piedāvā

• Stabilu un radošu darbu valsts aizsardzībā;

• Plašas sociālās garantijas;

• Konkurētspējīgu atlīdzību;

• Saliedētu komandu aktīva dzīvesveida piekritējiem;

• Profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas;

• Pieredzi starptautiskā darba vidē;

• Būt par vienu no vislabāk apmācītajiem un trenētajiem karavīriem Nacionālajos bruņotajos spēkos un dienēt vienībā, kurā augstu vērtē un ciena gan savus karavīrus, gan savas tautas vēsturisko mantojumu.

Specialitātes

• "Brīčers" (taktiskās iekļūšanas speciālists);

• Alpīnists;

• Paramediķis/NBC speciālists;

• Kaujas peldētājs;

• Taktisko sakaru/IT speciālists;

• Snaiperis;

• Kinologs K-9;

• JTAC (tuvā gaisa atbalsta kontrolieris);

• Laivu vadītājs;

• Izlūks;

• Autovadītājs;

• Automehāniķis;

• Ārsta palīgs, vecākā medicīnas māsa;

• Laivu tehniķis, ūdenslīšanas ekipējuma tehniķis;

• Lietvedis;

• Pavārs, ēdnīcas darbinieks;

• u.c.

Pamatprasības dienestam

• LV pilsonība;

• Nav kriminālas sodāmības;

• Vecums no 18 līdz 39 gadiem (Kaujas apakšvienībās līdz 35 gadiem);

• Vismaz vidējā izglītība;

• Sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi (tikai tiem, kuri pretendē uz dienestu Kaujas apakšvienībās) - skatīt SPECOP SUV.

Interesē dienests SPECOP? Mums ir ko piedāvāt!

Saziņai: dienests.suv@mil.lv 

Starptautiskās mācības "Trojan Footprint 22"

Refleksija - Karavīrs

Neskatoties uz to, ka dziesma ir rakstīta Mātei, video klips atspoguļo personisku SUV karavīra stāstu, kurš vienmēr ir augstā gatavībā aizsargāt jebkuru Latvijas iedzīvotāju, kas ir valsts pamats. Mūsu mātes, kuras ir dzīvības, mīlestības, pēctecības turpinājums un māti Latviju, kuras klēpī atdusas mūsu senči, kuras sirdī esam mēs tagad, un latvju tautas varenība nākotnē.