PKEPatruļkuģu eskadras galvenie uzdevumi ir veikt cilvēku meklēšanu un glābšanu jūrā un nodrošināt kuģošanas drošību Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos.

Vienības

Patruļkuģu eskadras uzdevumi

  • uzturēt Patruļkuģu eskadras līdzekļus noteiktā gatavības pakāpē;

  • veikt cilvēku meklēšanu un glābšanu jūrā;

  • nodrošināt kuģošanas drošību Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos;

  • gatavot kuģus un personālu pildīt uzdevumus starptautiskajās operācijās, mācībās un pasākumos NATO un Partneratiecības mieram realizācijas plāna ietvaros;

  • veikt avārijas seku likvidēšanas jūrā;

  • apkopot un izstrādāt priekšlikumus par vienības efektīvo izmantošanu un nepieciešamiem pasākumiem par to uzlabošanu.

 

 

Patruļkuģu eskadras rīcībā ir štāba un apgādes kuģis A-90 “Varonis”, patruļkuģi - P-05 “Skrunda”, P-06 “Cēsis”, P-07 “Viesīte”, P-08 "Jelgava", P-09 "Rēzekne", KA-14 “Astra”, KA-01 “Kristaps”, KA-06 “Gaisma”, KA-07 “Ausma”, KA-08 "Saule" un KA-09 “Klints”. Meklēšanas un glābšanas krasta moduļi, kā arī piesārņojuma ierobežošanas tehnika, tajā skaitā kuteri “Āte” un “Aģe”.

Kā mūs atrast?