Autotransporta nodrošinājuma centrs

NBS Nodrošinājuma Pavēlniecības Autotransporta nodrošinājuma centrs atrodas Rīgā, Skanstes ielā 8.

No 21.03.2018. NP Autotransporta nodrošinājuma centra komandieris ir majors Uldis Dadžāns.

Autotransporta nodrošinājuma centra uzdevumi:
• nodrošināt materiāli tehnisko līdzekļu un personāla pārvadāšanu, piedalīties materiāli tehnisko līdzekļu un personāla pārvadāšanas plānošanā;
• piedalīties transporta līdzekļu ekspluatācijas un kontroles sistēmas izstrādē un pilnveidošanā;
• nodrošināt NBS Nodrošinājuma pavēlniecības rīcībā esošo transporta līdzekļu racionālu un saudzīgu izmantošanu;
• nodrošināt NBS Nodrošinājuma pavēlniecības transporta līdzekļu uzturēšanu, savlaicīgu apkopi un remontu;
• nodrošināt centralizēti veicamo transporta līdzekļu uzturēšanu un remontu, organizēt un kontrolēt centralizētu transporta līdzekļu remontu komercstruktūrās;
• veikt auto remontdarbu un sniegto transporta pakalpojumu uzskaiti;
• nodrošināt transporta līdzekļu reģistrācijas, tehniskās skates, apdrošināšanas pasākumu izpildi un dokumentu noformēšanu;
• nodrošināt Aizsardzības ministriju, Aizsardzības ministrijai pakļauto aģentūru un NBS štābu ar dežūrtransportu.