Sakaru skola | Nacionālie bruņotie spēki

Sakaru skola

Sakaru skolaSakaru skolas pamatuzdevums ir nodrošināt visu kategoriju Nacionālo bruņoto spēku karavīru un valsts aizsardzības sistēmas darbinieku vienotu, kvalitatīvu un NATO standartiem atbilstošu dažādu līmeņu speciālistu sagatavošanu sakaru specialitātēs, datortehnikas, datorprogrammu lietošanā un kriptēšanā (valsts noslēpuma un NATO/ES klasificētās informācijas, informācijas dienesta vajadzībām datu aizsardzība, kas tiek apstrādāta elektroniskā veidā.

Nacionālo bruņoto spēku mācību iestādes un vienības

Sakaru skolas uzdevumi:

  • veikt NBS karavīru un valsts aizsardzības sistēmas darbinieku sagatavošanu sakaru specialitātēs, datortehnikas, datorprogrammu lietošanā un kriptēšanā;

  • sagatavot un apkopot mācību procesam nepieciešamos mācību metodiskos materiālus;

  • piedalīties Sakaru skolas atbilstošas specifikas apmācību programmu izstrādē, apmācību rezultātu analīzē un esošo mācību programmu pilnveidošanā;

  • apmācīt personālu atbilstoši jaunākajām informātikas, sakaru un kriptēšanas tehnoloģijām.

 

Kā mūs atrast?

Sakaru skola

Esi viens no mums - kļūsti karavīrs!