1RNC1.reģionālais nodrošinājuma centrs ir struktūrvienība, kas veic uzdevumus saskaņā ar NBS Nodrošinājuma pavēlniecības uzdevumu aprakstu. 1.Reģionālā  nodrošinājuma centra galvenais uzdevums ir tiešā atbalsta sniegšana Jūras spēku flotilei, kā arī atbalsta sniegšana citām NBS vienībām saskaņā ar atsevišķiem rīkojumiem savas kompetences ietvaros.

Vienības

1. reģionālā nodrošinājuma centra uzdevumi:

  • Iepirkumi;

  • Apgāde;

  • Transportēšana un pārvietošanu;

  • Remonti;

  • Organizēt vides aizsardzības pasākumus;

  • Piedalās uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanā;

  • Sniedz  daļēju atbalstu novadā izvietotajām vienībām;

  • Nodrošina atbalstāmo vienību personāla medicīnisko aprūpi, preventīvo medicīnisko aprūpi, organizē dispanserizāciju un medicīnisko evakuāciju;

  • Nodrošina personālu starptautiskajās operācijās.

Kā mūs atrast?

Esi viens no mums - kļūsti karavīrs!