1. reģionālais nodrošinājuma centrs | Nacionālie bruņotie spēki

1. reģionālais nodrošinājuma centrs

1RNC1.reģionālais nodrošinājuma centrs ir struktūrvienība, kas veic uzdevumus saskaņā ar NBS Nodrošinājuma pavēlniecības uzdevumu aprakstu. 1.Reģionālā  nodrošinājuma centra galvenais uzdevums ir tiešā atbalsta sniegšana Jūras spēkiem, kā arī atbalsta sniegšana citām NBS vienībām saskaņā ar atsevišķiem rīkojumiem savas kompetences ietvaros.

Vienības

1. reģionālā nodrošinājuma centra uzdevumi:

 • Iepirkumi;

 • Apgāde;

 • Transportēšana un pārvietošanu;

 • Remonti;

 • Organizēt vides aizsardzības pasākumus;

 • Veic darba vides risku novērtēšanu un pēc pieprasījuma apmāca Kurzemes reģiona vienības darba aizsardzības jautājumos;

 • Piedalās uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanā;

 • Sniedz atbalstu Kurzemes reģionā izvietotajām vienībām;

 • Nodrošina atbalstāmo vienību personāla medicīnisko aprūpi, karavīru veselības pārbaudes, nodrošina preventīvos pasākumus, organizē medicīnisko evakuāciju;

 • nodrošina personāla apmācību un kvalifikācijas uzturēšanu;

 • Nodrošina personālu starptautiskajās operācijās.