1. reģionālais nodrošinājuma centrs | Nacionālie bruņotie spēki

1. reģionālais nodrošinājuma centrs

1RNC1.reģionālais nodrošinājuma centrs ir struktūrvienība, kas veic uzdevumus saskaņā ar NBS Nodrošinājuma pavēlniecības uzdevumu aprakstu. 1.Reģionālā  nodrošinājuma centra galvenais uzdevums ir tiešā atbalsta sniegšana Jūras spēkiem, kā arī atbalsta sniegšana citām NBS vienībām saskaņā ar atsevišķiem rīkojumiem savas kompetences ietvaros.

Vienības

1. reģionālā nodrošinājuma centra uzdevumi:

Veic iepirkumus:

• veic deleģēto centralizēto un decentralizēto iepirkumu organizēšanu, līgumu slēgšanu un to izpildes kontroli;
• piedalās iegāžu plānošanas procesā.

Veic  apgādi:

• veic materiāli tehnisko līdzekļu saņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, kvalitātes kontroli un izsniegšanu;
• veic mobilizācijas rezervju izveidi un uzturēšanu;

• veic degvielu un smērvielu pakalpojumu nodrošinājumu;

• veic pārtikas iegādi un piegādi;

• veic nederīgo materiāli tehnisko līdzekļu norakstīšanu, iznīcināšanu, pārstrādes vai utilizācijas nodrošināšanu.

Veic transportēšanu un pārvietošanu:

• plāno un nodrošina personālsastāva un materiāli tehnisko līdzekļu transportēšanu;
• nodrošināšana uzņemošās valsts atbalstu.

Remonti:

•  nodrošina un  organizē JS kuģu remontus un tehnisko līdzekļu sertificēšanu;
•  nodrošina un  organizē II apgādes klases un sauszemes transportlīdzekļu remontus un apkopes līdz 2.līmenim.

Kā arī:

  • piedalās uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanā;
  • sniedz atbalstu Kurzemes reģionā izvietotajām vienībām;
  • nodrošina atbalstāmo vienību personāla medicīnisko aprūpi, karavīru veselības pārbaudes;
  • nodrošina preventīvos pasākumus, organizē medicīnisko evakuāciju;
  • nodrošina personāla apmācību un kvalifikācijas uzturēšanu;
  • nodrošina personālu starptautiskajās operācijās;
  • nodrošina un organizē vides aizsardzības pasākumus;
  • veic darba vides risku novērtēšanu un pēc pieprasījuma apmāca Kurzemes reģiona vienības darba aizsardzības jautājumos.