Mācību vadības pavēlniecība | Nacionālie bruņotie spēki

Mācību vadības pavēlniecība

Bilde kurā redzama Mācību vadības pavēlniecības emblēma. Tā sastāv no trīs pamatelementiem – ozola vainaga, kura centrā atrodas latviešu folkloras zīme – zalktis un sudraba zobens, kurš, vērsts ar smailo galu uz leju, krusto vainagu. Haraldiskie elementi emblēmā attēlo gudrību, vienotību un aizsardzību.Nacionālo bruņoto spēku lielākā vērtība ir profesionāls, labi apmācīts karavīrs. Mūsu mājas lapā  varat iepazīties ar NBS apmācību sistēmu un kritērijiem. Karavīram ne tikai ir jāapgūst teorētiskās  zināšanas, bet arī praktiski jāsasniedz noteiktie fiziskie un morālie standarti. Mācību vadības  pavēlniecības devīze „Mācīties, lai uzvarētu” ir stūrakmens ikvienam Nacionālo bruņoto spēku  karavīram, nodrošinot valsts aizsardzību.  

Bilde ar uzrakstu “Mācīties, lai uzvarētu”. Fonā redzams karavīrs ierakumā.

Mācību iestādes un vienības

Mācību vadības pavēlniecības uzdevumi:

  • nodrošināt NBS militārā personāla un NBS darbinieku apmācību Latvijā organizētajos kvalifikācijas un karjeras kursos; 

  • nodrošināt AM un NBS organizēto starptautisko kursu norisi Latvijā;

  • organizēt un vadīt militāro doktrīnu un reglamentu izstrādi un pilnveidošanu;

  • pārraudzīt kolektīvo apmācību;

  • nodrošināt nepieciešamo finanšu un materiāltehnisko līdzekļu iegādi MVP apakšvienību apmācību vajadzībām.

Vadība

Pieņemšanas laiki

Mācību vadības pavēlniecības komandiera/Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora apmeklētāju pieņemšanas laiks ir katru ceturtdienu no plkst. 16:00 līdz plkst. 17:00.

 

Kā mūs atrast?

Darba vidē balstītas mācības