Aktīvais dienests | Nacionālie bruņotie spēki

Aktīvais dienests

Atalgojums

Izvēloties militāro karjeru un kļūstot par karavīru, iegūsi konkurētspējīgu atalgojumu, kas sākas ar 1 400 eiro pēc nodokļu nomaksas, un plašas sociālās garantijas: karavīru atlīdzības sistēmu veido darba samaksa (mēnešalga, piemaksas un prēmijas), sociālās garantijas (pabalsti, kompensācijas un apmaksāta veselības aprūpe) un atvaļinājumi, sākot no 30 dienām gadā. Ik pēc pieciem nodienētiem gadiem atvaļinājuma dienu skaits palielinās par trim dienām.

Kļūsti karavīrs!

Sociālās garantijas

Dienests NBS piedāvā stabilu atalgojumu , sākot ar 1 400  eiro mēnesī, un sociālās garantijas, kā arī veselības aprūpi.

Kļūsti karavīrs!

Atbalsts karavīriem

Aizsardzības ministrija 2011.gada vasarā uzsāka akciju Nacionālo bruņoto spēku starptautisko operāciju veterānu atbalstam.

Ierosinātajai akcijai atsaucās vairāki uzņēmēji, kuri starptautisko operāciju veterāniem sāka piedāvāt īpašas atlaides precēm un pakalpojumiem.

Kļūsti karavīrs!

Sports

Fiziskā sagatavošana ir viena no Nacionālo bruņoto spēku karavīru apmācību pamatuzdevumiem. Tās mērķis ir nodrošināt karavīru augstu kaujas gatavību valsts aizsardzībai un dalībai starptautiskajās operācijās.

Kļūsti karavīrs!

Dienesta gaita

Militāro dienestu pilda karavīrs, tas sevī ietver aktīvo dienestu un dienestu Nacionālo bruņoto spēku rezervē. Par karavīru var kļūt katrs Latvijas pilsonis vecumā no 18.gadiem. Katrs karavīrs, uzsākot aktīvo dienestu, dod karavīra zvērestu un apliecina to ar savu personisko parakstu. Aktīvajā dienestā iesauktajai vai pieņemtajai personai reizē ar ieskaitīšanu vienības personālsastāvā piešķir pirmo dienesta pakāpi un amatu.

Kļūsti karavīrs!

Kaujas izturības kurss

Karavīr, zemessarg - Paldies, ka esi viens no mums!

Paldies par Tavu izvēli dienēt nacionālajos bruņotajos spēkos un Zemessardzē.
PALDIES, KA ESI VIENS NO MUMS! Mēs varējām, varam un varēsim aizsargāt Latviju!

Kļūsti karavīrs!

Starptautiskās operācijas

Piedalīšanās starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā ir viens no Nacionālo bruņoto spēku uzdevumiem.

Kļūsti karavīrs!

Dalība NATO un ES spēkos

Kļūsti karavīrs!

Karjeras kursi

Militārajās izglītības iestādēs un Nacionālo bruņoto spēku vienībās, kuras īsteno pieaugušo izglītības programmas, uzņem Latvijas pilsoņus, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ieguvuši vismaz vidējo izglītību, izņemot Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolu, kurā var uzņemt arī Latvijas pilsoņus, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un ieguvuši pamatizglītību.

Kļūsti karavīrs!

Karavīru atvaļināšanās

Karavīru atvaļina no profesionālā dienesta, beidzoties profesionālā dienesta līguma termiņam sakarā ar aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu, beidzoties profesionālā dienesta līguma termiņam, ja līgumu nepagarina, un izbeidzot profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa.

Kļūsti karavīrs!