Nodrošinājuma pavēlniecība | Nacionālie bruņotie spēki

Nodrošinājuma pavēlniecība

logoBruņotajos spēkos nodrošinājums ir viss un bez nodrošinājuma nav nekā. Sniegt nodrošinājumu NBS vienībām – noteiktā laikā, pilnā apjomā, pareizā vietā un atbilstošā kvalitātē ir Nodrošinājuma pavēlniecības kolektīva uzdevums. 

Vienības

Nodrošinājuma pavēlniecības uzdevumi:

  • centralizētie iepirkumi, saskaņā ar finansējumu un veicamajiem uzdevumiem; 

  • apgāde – materiāltehnisko līdzekļu saņemšana, uzskaite, glabāšana, izsniegšana, norakstīšana un utilizācija;

  • transportēšana, gan personāla, gan materiāltehnisko līdzekļu;

  • medicīniskā aprūpe;

  • materiāltehnisko līdzekļu uzturēšana un remonts;

  • pakalpojumu nodrošināšana - drēbju mazgāšana, ūdens attīrīšana, personāla mazgāšanos lauka apstākļos, ēdināšanu, sadzīves, muitas un komunālie pakalpojumi.

Kā mūs atrast?