Nodrošinājuma pavēlniecība | Nacionālie bruņotie spēki

Nodrošinājuma pavēlniecība

Nodrosinājuma pavēlniecībaBruņotajos spēkos nodrošinājums ir viss un bez nodrošinājuma nav nekā. Sniegt nodrošinājumu NBS vienībām – noteiktā laikā, pilnā apjomā, pareizā vietā un atbilstošā kvalitātē ir Nodrošinājuma pavēlniecības kolektīva uzdevums. 

Vienības

Nodrošinājuma pavēlniecības uzdevumi:

  • Centralizētie iepirkumi, saskaņā ar finansējumu un veicamajiem uzdevumiem; 

  • Apgāde – Materiāltehnisko līdzekļu saņemšana, uzskaite, glabāšana, izsniegšana, norakstīšana un utilizācija;

  • Transportēšana, gan personāla, gan materiāltehnisko līdzekļu;

  • Medicīniskā aprūpe;

  • Materiāltehnisko līdzekļu uzturēšana un remonts;

  • Pakalpojumu nodrošināšana - drēbju mazgāšana, ūdens attīrīšana, personāla mazgāšanos lauka apstākļos, ēdināšanu, sadzīves, muitas un komunālie pakalpojumi;

Kā mūs atrast?

Esi viens no mums - kļūsti karavīrs!