Valodu_skolaValodu skolas mērķauditorija ir Nacionālo bruņoto spēku un Aizsardzības ministrijas personālsastāvs, kas apgūst svešvalodas, lai izpildītu NBS un NATO sadarbības mērķu prasības, sagatavotos mācībām ārvalstu militārajās izglītības iestādēs, realizētu Baltijas valstu projektus un piedalītos miera atbalsta misijās pasaulē. Svešvalodu apguves pamatmērķis ir attīstīt visas četras valodas prasmes (runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu).

Nacionālo bruņoto spēku mācību iestādes un vienības

Valodu skolas uzdevumi:

  • īstenot svešvalodu apmācības programmas NBS un NATO sadarbības mērķu izpildei;
  • nodrošināt iespējas kvalitatīvi apgūt svešvalodu zināšanas;
  • izstrādāt NATO STANAG 6001 līmeņu aprakstiem atbilstošas svešvalodu mācību programmas;
  • izstrādāt NATO STANAG 6001 atbilstošas angļu valodas pārbaudījumu programmas un testus;
  • administrēt NATO STANAG 6001 angļu valodas testu.

 

Kā mūs atrast?

Esi viens no mums - kļūsti karavīrs!