Apgādes un pakalpojumu centrs | Nacionālie bruņotie spēki

Apgādes un pakalpojumu centrs

APC logoApgādes un pakalpojuma centra uzdevums ir veikt NBS vienību centralizētu apgādi ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem, veikt Rīgas garnizona vienību tiešo apgādi ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un pakalpojumiem, veidot mobilizācijas rezerves. 

Vienības

Apgādes un pakalpojumu centra uzdevumi:

  • NBS apgāde ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem (materiāli tehnisko līdzekļu saņemšana, uzglabāšana, izsniegšana vienībām, utilizācija); 
    materiāli tehnisko līdzekļu uzskaite; 
  • no ārvalstīm saņemto materiāli tehnisko līdzekļu izvērtēšana; 
  • materiāli tehnisko līdzekļu apstrāde (iekraušana, izkraušana, pakošana, kravas sagatavošana);
  • dalība Nacionālā atbalsta un Uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanā;
  • dalība Nodrošinājuma pavēlniecības kaujas un mobilizācijas dokumentu izstrādē; 
  • iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde un ieviešana; 
  • objekta fiziskās drošības nodrošināšana;
  • Nodrošinājuma pavēlniecības komandiera uzdoto atsevišķu uzdevumu un projektu izpilde, kā arī materiāli tehnisko līdzekļu aprites atskaišu sagatavošana un iesniegšana.