Karavīra zvērests | Nacionālie bruņotie spēki

Karavīra zvērests

Katrs karavīrs, uzsākot aktīvo dienestu, dod karavīra zvērestu un apliecina to ar savu personisko parakstu.

Zvērestu karavīrs dod pēc tam, kad ir apgūts karavīra sākotnējās apmācības kurss, bet ne vēlāk kā pusotru mēnesi pēc ieskaitīšanas vienības sastāvā. Ja karavīrs slimības dēļ šajā laikposmā nav devis zvērestu, tad viņš dod zvērestu militārās sagatavošanas laikā pēc atveseļošanās.

Karavīri zvērestu dod vienības komandiera pavēlē noteiktā laikā un vietā. Šajā militārajā ceremonijā piedalās viss vienības personālsastāvs un orķestris, kā arī iznes vienības karogu.

Karavīriem parasti nosaka lauka formas tērpu. Atsevišķu vienību komandieriem, ievērojot konkrētā spēku veida vai ieroču šķiras specifiku, atļauts noteikt citu formas tērpu.

Vienību nostāda skatei ierindā. Karavīrus, kas dos zvērestu, nostāda atsevišķi, slēgtā divrindu ierindā ar ieročiem.

Vienības komandieris, vai štāba priekšnieks, (cita norīkota amatpersona) pirms zvēresta došanas atgādina un paskaidro karavīriem militārā dienesta nopietnību, karavīru pienākumus un atbildību savas valsts, un tautas priekšā.

Vienības komandieris skaļi nolasa zvēresta tekstu, bet karavīri ik pa teikumam vai frāzei vienā balsī atkārto to:

„Es, Latvijas karavīrs, apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, apsolos un zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās Satversmei un likumīgajai valdībai, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību, pēc labākās sirdsapziņas veikt man uzticētos karavīra pienākumus, bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai, vienmēr pildīt savu priekšnieku pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.”

Zvērestu devušie karavīri parakstās par zvēresta došanu speciālā sarakstā, kura pirmajā lappusē ir Latvijas Republikas ģerbonis un karavīra zvēresta teksts.

Līdz zvēresta došanai karavīru nedrīkst iesaistīt kaujas uzdevumu izpildē, kaujas dežūrā un sardzē, kā arī viņam nevar piemērot disciplinārsodu - arestu. Karavīru var nosūtīt mācīties vai pildīt citus militārus uzdevumus uz ārvalstīm vienīgi pēc karavīra zvēresta došanas.

Karavīra zvērestu devušo karavīru sarakstus uzglabā vienības štāba Personālsastāva nodaļā (daļā, pārvaldē, departamentā). Pēc viena gada sarakstus nodod arhīvā. Karavīra dienesta apliecībā un dienesta gaitas sarakstā izdara ierakstu par zvēresta došanu.