Atalgojums | Nacionālie bruņotie spēki

Atalgojums

Profesionālā dienesta karavīrs aktīvā dienesta laikā saņem atlīdzību, kuru no 01.01.2010. nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, kas izstrādāts ar mērķi, lai turpmāk šo amatpersonu atlīdzības noteikšanā tiktu ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi.

Karavīra atlīdzības sistēmu veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. 

Darba samaksa  ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. 

Sociālās garantijas ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un minētajā likumā citu noteikto izdevumu segšana. 
 

Atlīdzības sistēma