LĪguma izbeigšana pirms termiņa | Nacionālie bruņotie spēki

LĪguma izbeigšana pirms termiņa

Profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa var izbeigt katrā laikā, pusēm par to vienojoties.

Profesionālā dienesta līgumu pēc vadības iniciatīvas ar karavīru pirms termiņa izbeidz, ja: 

- karavīrs zaudējis Latvijas pilsonību; - karavīrs atzīts par nederīgu aktīvajam dienestam veselības stāvokļa dēļ;  - pārbaudes laikā noskaidrojas, ka karavīrs neatbilst dienesta prasībām;  - ir atklājušies apstākļi, kas saskaņā ar likumu liedz karavīram pildīt aktīvo dienestu vai ieņemt amatu, un šos apstākļus nevar novērst;  - karavīra dienesta nespējas laiks slimības dēļ ir ilgāks par četriem mēnešiem (120 dienām), ja slimība vai ievainojums (trauma) nav gūti, pildot dienesta pienākumus;  - likvidē vai reorganizē vienību (apakšvienību) vai samazina karavīru skaitu, ievērojot, ka likvidējot amatu vai vienību (apakšvienību) vai to reorganizējot, karavīru pārceļ ne zemākā kā viņa dienesta pakāpei atbilstošā amatā šajā vai citā vienībā vai ar viņa piekrišanu — zemākas dienesta pakāpes amatā. Ja karavīru nav iespējams pārcelt viņa dienesta pakāpei atbilstošā amatā un pārcelšanai zemākas dienesta pakāpes amatā viņš nepiekrīt, karavīru atvaļina no aktīvā dienesta likumā noteiktajā kārtībā; - karavīram kā disciplinārsods piemērota atvaļināšana no aktīvā dienesta;  - karavīrs ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;  - pret karavīru uzsāktais kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata;  -  karavīrs ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvots.

Ja karavīrs ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības ar sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu aiz neuzmanības, bet no soda atbrīvots vai uz nereabilitējoša pamata ir izbeigts pret karavīru uzsāktais kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, aizsardzības ministrs, ņemot vērā karavīra specialitāti vai dienesta nepieciešamību, ir tiesīgs profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa neizbeigt.

Izbeidzot profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa, ja  likvidē vai reorganizē vienību (apakšvienību) vai samazina karavīru skaitu, karavīru par to brīdina divus mēnešus iepriekš.