Virsnieka speciālista pamatkurss | Nacionālie bruņotie spēki

Virsnieka speciālista pamatkurss

Kursa forma: pilna laika klātiene.

Kursa ilgums: 4 nedēļas un 3 dienas (184 akadēmiskās stundas).

Mācību maksa: nav (mācības tiek finansētas no NBS budžeta līdzekļiem).

Mācību bāze: NAA un Ādažu poligons.

Mācību valoda: latviešu.

Mācību plānojums: katru darba dienu (atsevišķos gadījumos arī sestdienās un svētdienās).

Iestāšanās nosacījumi:

1) Augstskolas absolvents, kas ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un teologa, jurista, ārsta, psihologa, informāciju tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātņu speciālista vai diriģenta kvalifikāciju vai bakalaura grādu minētajā jomā;

2) Vecuma ierobežojums - 39 gadi karavīriem, kas turpinās profesionālo dienestu bruņotajos spēkos, un 49 gadi zemessargiem, kas turpinās dienestu Zemessardzē;

3) Veselības atbilstība dienestam NBS vai dienestam Zemessardzē;

4) Angļu valodas zināšanas ALCPT testā - 70 punkti un vairāk.

Kursa mērķis:

Virsnieka speciālista pamatkursa mērķis ir sagatavot militāros speciālistus, kuri pildīs kapelāna, jurista, ārsta, psihologa, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperta vai diriģenta pienākumus NBS vienībās.

Kvalifikācijas piešķiršana:

Virsnieka speciālista pamatkursa absolventi saņem sertifikātu par kursa beigšanu, viņiem tiek piešķirta virsleitnanta dienesta pakāpe (sertificētiem ārstiem - kapteiņa dienesta pakāpe) un viņi turpina profesionālo dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos savā specialitātē.