Izdienas pensija | Nacionālie bruņotie spēki

Izdienas pensija

Tiesības uz izdienas pensiju ir militārpersonai, kurai saskaņā ar Militārpersonu izdienas pensiju likumu aprēķinātais izdienas stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem, ja militārpersona nodienējusi ne mazāk kā 15 gadus, vai ja tas ir mazāks par 20 gadiem, ja militārpersona dienestu uzsākusi līdz 2004.gada 31.decembrim un nodienējusi ne mazāk kā 15 gadus vai ja militārpersona dienestu uzsākusi pēc 2005.gada 1.janvāra un nepārtraukti nodienējusi 15 gadus.

Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpersonai, kura saņem citas valsts pensiju. Militārpersonai, kurai vienlaikus ir tiesības uz vairākām izdienas pensijām, piešķir tikai vienu pensiju pēc šīs personas izvēles. Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpersonai, kura atvaļināta no aktīvā militārā dienesta vai ierindas dienesta sakarā ar to, ka ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), ir izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvota, pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata vai kurai atvaļināšana no aktīvā militārā dienesta vai ierindas dienesta piemērota kā disciplinārsods.

Izdienas pensiju aprēķina no militārpersonas mēneša dienesta atalgojuma un piešķirto naudas balvu vidējās summas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas no dienesta.

Izdienas pensiju piešķir pēc militārpersonas atvaļināšanas no aktīvā militārā vai ierindas dienesta. Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai tās apmēru groza, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

Jautājumu un neskaidrību gadījumā karavīri ir aicināti sazināties ar Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Sociālo lietu nodaļu:
- nodaļas vadītāju Andri Jaško (tālr. 67335197), 
- izdienas pensiju jautājumos ar vecāko referenti Baiba Kodolu (tālr. 67335238) vai vecāko referenti Sanita Obrumāni (tālr. 67335236), 
- atvaļināto karavīru veselības aprūpes jautājumos vecāko referentu Rutu Olekšu (tālr. 67335181),
- pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem jautājumos vecāko referenti Danu Fjodorovu (tālr. 67335181 atrodas dekrētā), sazināties ar nodaļas vadītāju Andri Jaško (tālr. 67335197),  
vai ierodoties personīgi Aizsardzības ministrijas Sociālo lietu nodaļā Rīgā, K.Valdemāra ielā 10/12, katru darba dienu no plkst.8:30 līdz plkst.17, iepriekš piesakoties pa tālruni.