Izdienas pensija | Nacionālie bruņotie spēki

Izdienas pensija

Saskaņā ar Militārpersonu izdienas pensiju likumu tiesības uz izdienas pensiju ir militārpersonai:

-    kurai aprēķinātais izdienas stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem un militārpersona nodienējusi ne mazāk kā 15 gadus,  -    vai, ja militārpersona nepārtraukti nodienējusi 15 gadus un atvaļināta: •    sakarā ar aktīvā militārā dienesta pildīšanai noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu, •    slimības vai veselības stāvokļa dēļ, •    sakarā ar to, ka ir izbeidzies uz noteiktu laiku noslēgtā dienesta līguma termiņš •    karavīru skaita samazināšanas vai vienības (apakšvienības) likvidēšanas vai reorganizēšanas dēļ,

Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpersonai:

Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpersonai, kura saņem citas valsts pensiju. Militārpersonai, kurai vienlaikus ir tiesības uz vairākām izdienas pensijām, piešķir tikai vienu pensiju pēc šīs personas izvēles. Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpersonai, kura atvaļināta no aktīvā militārā dienesta vai ierindas dienesta sakarā ar to, ka ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), ir izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvota, pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata vai kurai atvaļināšana no aktīvā militārā dienesta vai ierindas dienesta piemērota kā disciplinārsods.

Izdienas pensiju aprēķina no militārpersonas mēneša dienesta atalgojuma un piešķirto naudas balvu vidējās summas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas no dienesta.

Izdienas pensiju piešķir pēc militārpersonas atvaļināšanas no aktīvā militārā vai ierindas dienesta. Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai tās apmēru groza, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

Jautājumu un neskaidrību gadījumā karavīri ir aicināti sazināties ar Aizsardzības ministrijas Sociālo lietu nodaļu:

•     nodaļas vadītājs -  Andris Jaško (tālr. 67335197);
•     izdienas pensijas  - vecākā eksperte Sanita Obrumāne (tālr. 67335236) vai vecākā referente Džuljeta Turiščeva (tālr. 67335238);
•     atvaļināto karavīru veselības aprūpe - vecākā eksperte Ruta Olekša (tālr. 67335181);
•     karavīru veselības bojājumu pabalsti - vecākā referente Mārīte Šitca-Pētersone (tālr. 67335170).