Kapelānu dienests | Nacionālie bruņotie spēki

 

 

Kapelānu dienests

Bruņoto spēku kapelāns ir vienības vadības grupā un atbildīgs par garīgo dzīvi vienībā. Kapelānam jāietekmē vienības dzīve, pašaizliedzīgi kalpojot citiem. Savā vienībā kapelānam jācenšas būt par paraugu citiem, upurējot savu dzīvi un laiku citu labā.

Kapelānam jāredz, vai kādam nav radušās grūtības, lai palīdzētu un iedrošinātu, mācot atzīšanos, izlīgšanu un piedošanu. Kapelānam jācenšas laikus un preventīvi risināt problemātiskas situācijas karavīru dienestā un arī personīgajā dzīvē, pirms tās ir saasinājušās un radījušas neatgriezeniskas negatāvas sekas.

Kapelāns konfrontē un iedvesmo karavīrus attiecībā uz vērtībām un standartiem, ko katram jācenšas ievērot.

Kapelānam ir jāveicina vienības veselīgums un labklājība. Būtisks kapelāna ieguldījums var būt atrašanās līdzās, biedriskums un draudzīgums. Kapelānam ir iespēja būt līdzās ikvienam vienības biedram, sākot no komandiera līdz pat ierindniekam. Kapelāns var būt vienkārši blakus, lai uzklausītu tos, kuriem ir grūtības vai bēdas, arī lai dalītos uzvarās un priekā, un jo īpaši garīgajā pieredzē, kas veicina indivīda un kolektīva veselību un labklājību.

Kapelāni

Kapelāna rokasgrāmata

Kapelāna rokasgrāmata atklāj nacionālo bruņoto spēku Kapelānu dienesta darbību un principus, kā arī apkopo kapelāniem nepieciešamu informāciju, kas noderīga praktiskajā kalpošanā vienībā ar karavīriem, kā arī ārpus tās.

Video

Kapelāns (2010. gada filma)

Filma tapusi ne tikai Latvijā, bet arī Afganistānā un Irākā, tajā iekļauti videomateriāli par NBS karavīru dienestu starptautiskajās militārajās operācijās un kapelānu darbību tajās.