Apgāde | Nacionālie bruņotie spēki

Apgāde

Mantiskās apgādes uzdevums ir nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku karavīrus ar materiālajām vērtībām un to iegādei nepieciešamajiem līdzekļiem. Materiālajās vērtībās ietilpst formas tērpi, apavi un apakšveļa, speciālais apģērbs, apavi un aizsargierīces.

Materiālās vērtības iedalās personiskās lietošanas priekšmetos un inventāra priekšmetos. Personiskās lietošanas priekšmetus personālsastāvam izsniedz pastāvīgai lietošanai bet inventāra priekšmetus personālsastāvs lieto tikai dienesta pienākumu pildīšanas laikā.

Materiālās vērtības pēc to lietošanas laika iedalāmas trijās kategorijās: pirmā kategorija - jauni priekšmeti, kas nav bijuši lietošanā, otrā kategorija - priekšmeti, kas ir lietošanā, un priekšmeti, kas ir bijuši lietošanā un glabājas noliktavā un trešā kategorija - priekšmeti, kam ir beidzies lietošanas termiņš un kas vairs nav derīgi tālākai izmantošanai.

Personām, kurām ir nestandarta augums, organizē formas tērpu šūšanu individuālā kārtībā.

No karavīriem, kas pārtrauc aktīvo militāro dienestu pēc paša vēlēšanās, vai arī, ja ar viņiem tiek lauzts profesionālā dienesta līgums, tiek piedzīta personiskās lietošanas priekšmetu vērtība proporcionāli atlikušajam minēto priekšmetu lietošanas laikam.

Norēķini par personiskās lietošanas priekšmetu vērtības piedzīšanu izdarāmi dienā, kad karavīrs izslēgts no Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienības personālsastāva sarakstiem, pamatojoties uz attiecīgās Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienības komandiera pavēli.