Sports | Nacionālie bruņotie spēki

Sports

Fiziskā sagatavošana ir viena no Nacionālo bruņoto spēku karavīru apmācību pamatuzdevumiem. Tās mērķis ir nodrošināt karavīru augstu kaujas gatavību valsts aizsardzībai un dalībai starptautiskajās operācijās.

Fiziskās sagatavošanas uzdevumi:

- fizisko īpašību – izturības, spēka, ātruma, veiklības – attīstīšana, darbaspēju paaugstināšana un piemērošana paaugstinātas bīstamības apstākļos, veselības nostiprināšana, organisma pretestības un pielāgošanās spēju paaugstināšana; - profesionāli lietišķā sagatavošana (tuvcīņas paņēmienu apmācība, pārgājienu veikšana, speciālo šķēršļu pārvarēšana un militāri lietišķo vingrinājumu izpildīšana); - morāli psiholoģiskā audzināšana (drosmes, gribasspēka, attapības un kolektīvās atbildības apziņas audzināšana, izpalīdzīguma un biedriskuma apziņas veidošana); - valstiskā audzināšana (personīgās atbildības, patriotisma veicināšana); - vispusīgu teorētisko zināšanu apguve un prasme tās pielietot praksē, organizatorisko iemaņu veidošana fiziskās sagatavošanas procesā.

Karavīrs ir personīgi atbildīgs par savu fizisko sagatavotību, individuāli nodarbojas ar sportu, sistemātiski un regulāri veic fiziskus vingrinājumus, aktīvi piedalās organizētajos un individuālajos sporta pasākumos un nodarbībās, kā arī aktīvi piedalās obligātajās fiziskās sagatavošanas nodarbībās un sporta sacensībās.

Karavīri, kuri pilda dienestu Aizsardzības ministrijā un piekomandēti citām valsts iestādēm, valsts drošības iestādēm, ES un NATO institūcijām, personīgi atbild par savu fizisko sagatavošanu un reizi gadā kārto karavīriem noteiktos ikgadējos fiziskās sagatavotības normatīvus.

Karavīru fiziskā sagatavošana notiek visu dienesta laiku.