Dienesta pakāpes | Nacionālie bruņotie spēki

Dienesta pakāpes

dienesta pakāpes vizuāls materiālsVisiem karavīriem uzsākot militāro dienestu tiek piešķirtas dienesta pakāpes. Dienesta pakāpes var tikt pielīdzinātas karavīriem kas pirms profesionālā militārā dienesta ir strādājuši vai dienējuši kādā citā valsts struktūrā ar speciālajām pakāpēm, vai citas valsts bruņotajos spēkos, ja viņi savas pakāpes var pierādīt dokumentāri un ja atbilst noteiktajai militārā dienesta pakāpei pēc militārās sagatavotības.

Dienesta pakāpes karavīriem piešķir secībā no zemākās uz augstāko, pakāpeniski. Karavīram ir tiesības iegūt nākamo dienesta pakāpi, ja karavīrs atbilst visām noteiktajām prasībām nākamās pakāpes iegūšanai un nav sodīts, vai ar spēkā esošu sodu.

Dienesta pakāpes dod iespēju karavīriem ieņemt visdažādākos amatus un specialitātes, jo lielāka ir karavīra pakāpe, jo augstāku amatu karavīrs var ieņemt, kā arī zemākas pakāpes karavīriem ir jāklausa un jāpilda pēc pakāpes augstāko karavīru likumīgās pavēles un rīkojumi.

Karavīriem ar atšķirīgām dienesta pakāpēm un amatiem ir atšķirīgs dienesta atalgojums, jo lielāka karavīram pakāpe, jo lielāks ir karavīra dienesta atalgojums.