Fiziskā sagatavotība un normatīvi | Nacionālie bruņotie spēki

Fiziskā sagatavotība un normatīvi

Vienību komandieriem (priekšniekiem) jāpārzina, sistemātiski jāpārbauda un jāizvērtē pakļautībā esošā personālsastāva fiziskā sagatavotība.

Augstākajiem un vecākajiem virsniekiem fiziskās sagatavotības pārbaudes organizē Mācību vadības pavēlniecības komandiera izveidota sporta instruktoru komisija saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera apstiprinātu fiziskās sagatavotības ikgadējo pārbaužu grafiku. Jaunākajiem virsniekiem, instruktoriem un kareivjiem fiziskās sagatavotības pārbaudes organizē regulāro spēku un Zemessardzes vienību komandieri Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteiktajā laika periodā atbilstoši vienības komandiera apstiprinātam fiziskās sagatavotības pārbaužu grafikam.

Individuālo sagatavotību vērtē atbilstoši karavīru fiziskās sagatavošanas noteikumu prasībām un dod vērtējumus – “izcili”, “teicami”, „ļoti labi”, “labi”, “apmierinoši” un “vāji”.

Pārbaudes testu izpildi vērtē atbilstoši pārbaudes testu tabulām. Maksimālais iespējamais punktu skaits katrā pārbaudes testā ir 100 punkti.

Lai karavīrs  pārbaudē saņemtu vērtējumu „apmierinoši”, viņam katrā atsevišķā testā jāiegūst ne mazāk kā 10 punktus, „labi” - ne mazāk kā 20 punktus, „ļoti labi” - ne mazāk kā 40 punktus, „teicami” - ne mazāk kā 60 punktus, „izcili” - ne mazāk kā 80 punktus.

Ja karavīrs pārbaudē saņēmis „vāju” vērtējumu, viņam pēc trīs mēnešiem pārbaude jākārto atkārtoti.

Pārbaudes normatīvu izpildi pārbauda noteiktā secībā: roku saliekšana - iztaisnošana balstā guļus, ķermeņa augšdaļas pacelšana un 3000 metru  skrējiens - kross vīriešiem, 1500 metru skrējiens - kross sievietēm.

Pirms katra pārbaudes testa izpildīšanas, karavīram atļauts izdarīt vienu vingrinājuma mēģinājumu. Ja nejaušības dēļ notikusi kļūme, pārbaudītājs var atļaut pārbaudes testu atkārtot.

Karavīriem pēc katra pārbaudes testa izpildīšanas jādod laiks atpūtai - ne mazāk par 10 minūtēm.

Pārbaudēs karavīri piedalās sporta tērpā un apavos vai kaujas formas tērpā. 

 

normatīvi vīrieši

 

normatīvi sievietes