Nacionālo bruņoto spēku mobilizācija | Nacionālie bruņotie spēki

Nacionālo bruņoto spēku mobilizācija

Mobilizācija aptver Nacionālos bruņotos spēkus, valsts civilās aizsardzības sistēmu un tautsaimniecību. Civilās aizsardzības sistēmas uzdevums ir atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš. Savukārt tautsaimiecības mobilizācija nodrošina Nacionālos bruņotos spēkus ar uzdevumu izpildei nepieciešamajiem materiālajiem mobilizācijas resursiem – precēm, pakalpojumiem un īpašumu. 

Lēmumu par mobilizācijas vai demobilizācijas izsludināšanu pieņem un mobilizāciju vai demobilizāciju izsludina Ministru kabinets. Ja Ministru prezidents konstatē, ka Ministru kabinets nevar sanākt stundas laikā, lai pieņemtu lēmumu par mobilizācijas izsludināšanu un izsludinātu mobilizāciju, viņš pieņem lēmumu par mobilizācijas izsludināšanu un izsludina mobilizāciju. Tā tiek izsludināta, izmantojot visu veidu sakaru un plašsaziņas līdzekļus. 

Par mobilizācijas vai demobilizācijas izsludināšanu Ministru prezidents 24 stundu laikā rakstveidā paziņo Saeimai. Tā izvērtē mobilizācijas pamatotību. 

Aizsardzības ministrija plāno, sagatavo un vada Nacionālo bruņoto spēku mobilizāciju valsts apdraudējuma gadījumā. Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānošanā, sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto citu valsts un pašvaldību institūciju kompetenci nosaka Ministru kabinets. 

Latvijas iedzīvotāji, valsts (arī ārvalstīs esošie), pašvaldību un privāto tiesību juridisko personu materiālie un finanšu līdzekļi veido mobilizācijas resursus. Ja nepieciešams, kā mobilizācijas resursus var izmantot arī iedzīvotājiem piederošos materiālos līdzekļus.

Valsts un pašvaldību institūcijām un privāto tiesību juridiskajām personām, kurām ir noteikti mobilizācijas pieprasījumi, ir pienākums pildīt mobilizācijas pieprasījumus. 

Iedzīvotājiem ir pienākums Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas gadījumā izpildīt Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību izsniegtajās pavēstēs noteikto. Mobilizācijas izsludināšanas gadījumā, pildot mobilizācijas pieprasījumus, iedzīvotājiem ir pienākums nodot Nacionālo bruņoto spēku vienību turējumā mobilizācijas pieprasījumā noteikto īpašumu. 

Lai noteiktu Nacionālo bruņoto spēku gatavību mobilizācijai, tiek plānotas un organizētas mobilizācijas gatavības pārbaudes bez mobilizācijas izsludināšanas. Savukārt lai sagatavotos mobilizācijai un apmācītu mobilizācijas īstenošanā iesaistīto personālu, tiek plānotas un organizētas mobilizācijas mācības.

Par izvairīšanos no mobilizācijas, mobilizācijas darbību tīšu kavēšanu, mobilizācijas pieprasījumu tīšu neizpildīšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības saskaņā ar likumu.