Būtiska informācija rezerves karavīriem. Ieskaties!

Rezerves karavīram ir pienākums:
1) ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
2) ierasties uz medicīnisko pārbaudi pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
3) saglabāt un pilnveidot aktīvā dienesta laikā noteiktai militārai specialitātei nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas un sagatavotību;
4) mobilizācijas gadījumā izpildīt Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteikto.

Rezerves karavīram obligāti jāizmanto oficiālā elektroniskā adrese

Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5. pantā ir noteikts, ka rezerves karavīram oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta no 2019. gada 1. februāra. Savukārt likuma pārejas noteikumu 4. pantā noteikts, ka rezerves karavīrs oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) izveido no 2019. gada 2. janvāra. Informācija par e-adreses izveidošanu ir pieejama sadaļā “Saistītie dokumenti” un Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā

Ja vēl neesi izveidojis e-adresi, kā arī neesi pieteicies un saņēmis tās izveidošanai nepieciešamo “eParaksts mobile” un nav aktivizēta eID karte vai nav eID kartes lasītāja, bruņotie spēki sadarbībā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC) piedāvā iespēju klātienē tikties ar LVRTC pārstāvjiem, lai ar viņu atbalstu iegūtu e-parakstu, kas nepieciešams, lai rezerves karavīrs varētu izveidot obligāto e-adresi. Varēs saņemt arī pamācību par e-paraksta lietošanu.  

Satikt LVRTC pārstāvjus varēs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajās “Uzņēmēju dienās”, kurās piedalīsies arī bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centrs: 

- 22. un 23. martā Liepājā - Liepājas Olimpiskajā centrā Brīvības ielā 39, LVRTC stendā;
- 29. martā Rēzeknē - Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95 A, Rekrutēšanas un atlases centra stendā;
- 26. un 27. aprīlī Jelgavā - Zemgales Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā 24,  Rekrutēšanas un atlases centra stendā;
- 10. un 11. maijā Daugavpilī - Daugavpils Olimpiskajā centrā Stadiona ielā 1, Rekrutēšanas un atlases centra stendā;
- 17. un 18. maijā Valmierā - Valmieras kultūras centā Rīgas ielā10, Rekrutēšanas un atlases centra stendā.

Pirms došanās pie LVRTC pārstāvjiem rezerves karavīri tiek lūgti aizpildīt “eParaksts mobile” pieteikumu un viedierīcē lejuplādēt e-paraksta lietotni. Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam - pasei vai eID kartei!

Bruņotie spēki atgādina, ka par iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām rezerves karavīrus informē vismaz sešus mēnešus pirms plānotajām mācībām, nosūtot pavēsti uz oficiālo e-adresi.

Lai saņemtu transporta izdevumu kompensāciju, rezerves karavīram jāprecizē deklarētās dzīvesvietas adrese 

Ministru kabinets ir veicis grozījumus 16.11.2010. noteikumos Nr. 1042  “Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām”, paredzot, ka uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram izmaksā kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, lai, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu, nokļūtu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē norādītajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ, kā arī kompensācijas apmēru un nosacījumus kompensācijas izmaksai.

Bruņotie spēki vērš uzmanību, ka izdevumus sedz tikai par nokļūšanu no Latvijā vai ārvalstīs deklarētās, bet ne faktiskās dzīvesvietas, un rezerves karavīrus, īpaši tos, kuri deklarējušies Latvijā, bet dzīvo ārvalstīs, aicina laikus veikt datu atjaunošanu Iedzīvotāju reģistrā, no kura bruņotie spēki iegūst datus par deklarēto adresi kompensācijas izmaksai un saziņai ar rezerves karavīriem.