Pārvietošanas koordinācijas centrs | Nacionālie bruņotie spēki

Pārvietošanas koordinācijas centrs

PKCNodrošinājuma pavēlniecības (NP) Pārvietošanas koordinācijas centra uzdevums ir nodrošināt NBS komandiera nodoma un NP komandiera doto uzdevumu izpildi koordinējot, kontrolējot, vadot un nodrošinot pārskatāmību  NBS un ārvalstu bruņoto spēku militāro transporta līdzekļu, militārās kravas, personāla un vienību kustību Latvijas teritorijā, tranzītā un ārpus tās (NBS ietvaros).

Vienības

Pārvietošanas koordinācijas centra uzdevumi:

  • Vadības grupa – PKC vadība un kontrole. Nodrošina dokumentu apriti un uzglabāšanu Pārvietošanas koordinācijas centrā. Atbilstoši savai kompetencei sagatavo rīkojumu un informatīvo dokumentu projektus. Organizē un nodrošina laicīgu dokumentu un ziņojumu apriti, ievērojot noteiktos izpildes termiņus.
  • Plānošanas daļa – Sadarbībā ar dažādiem Nacionālo bruņoto spēku  veidiem veic starptautisko pārvadājumu organizēšanu/plānošanu uz un no Starptautisko mācību norises vietām.  Plāno apmācības procesu īstenošanu apakšvienībā, seko līdzi izpildes termiņu ievērošanai un izpildei.
  • Pārvietošanas kontroles nodaļa –  veic apakšvienību/vienību MTL un personāla pārvietošanas izpildes nodrošināšanas procesu. Sadarbībā ar citu spēku veidiem un vienībām veic  MTL sagatavošanu transportēšanai, nodrošina militāro transportu kolonnu pārvietošanos Latvijas Republikas teritorijā, izstrādā maršrutus un sniedz atbalstu. Kontrolē specifisku MTL transportēšanu, kā piemēram bīstamo kravu, Lielgabarīta un smagsvara transporta pārvietošanos saskaņošanu un pavadīšanu. Nodrošina ārvalstu bruņoto spēku kustības plānošanu, koordināciju un kontroli Latvijas teritorijā. Militāro gaisa kuģu apkalpošana  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” personāla un MTL transportēšanas nodrošināšanai. Starptautisko operāciju MTL pārapgāde.
  • Tranzīta termināla nodaļa – apkopo un sagatavo atļaujas par dažādu valstu robežšķērsošanu, kur iesaistīti Nacionālie bruņotie spēki, kā arī seko līdzi ārvalstu bruņoto spēku kustībai Latvijas Republikas teritorijas ietvaros. Nodrošina jautājumu koordināciju starp kravu nosūtītāju/saņēmēju, iesaistītajām vienībām un institūcijām.
  • Muitas nodaļa – sagatavo nepieciešamos dokumentus muitas procedūru kārtošanai, atbilstoši nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasībām, sniedz atbalstu ārvalstu bruņotajiem spēkiem muitas procedūru ievērošanā, kā arī veic kontroli.