3. reģionālais nodrošinājuma centrs | Nacionālie bruņotie spēki

3. reģionālais nodrošinājuma centrs

emblēma 3.RNCNP 3.Reģionālā nodrošinājuma centra galvenais uzdevums ir tiešā atbalsta sniegšana Sauszemes spēku Mehanizētajai kājnieku brigādei, un nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta (UVA) uzdevumu izpildes nodrošināšanu Ādažu garnizonā.

Vienības

3. reģionālā nodrošinājuma centra uzdevumi:

  • Veikt iepirkumus, piedaloties iegāžu plānošanas procesā un veicot decentralizēto materiāli tehnisko līdzekļu iepirkumu plāna izpildi, līgumu slēgšanu un to izpildes kontroli;

  • Veikt  apgādi, tai skaitā materiāli tehnisko līdzekļu saņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, kvalitātes kontroli un izsniegšanu

  • Veikt transportēšanu un pārvietošanu;

  • Veikt medicīnisko nodrošinājumu, personāla medicīnisko aprūpi;

  • Veikt uzturēšanu un remontu;

  • Sniegt pakalpojumus, tai skaitā ēdināšanas pakalpojumus, sadzīves pakalpojumus, komunālos pakalpojumus, utt.