Autotransporta nodrošinājuma centrs | Nacionālie bruņotie spēki

Autotransporta nodrošinājuma centrs

atnc logoNBS Nodrošinājuma Pavēlniecības Autotransporta nodrošinājuma centra galvenais uzdevums nodrošināt NBS personāla un materiāli tehnisko līdzekļu pārvadāšanu. 

Autotransporta nodrošinājuma centra uzdevumi:

  • nodrošināt materiāli tehnisko līdzekļu (MTL) un AM, NBS, ZS un sabiedroto spēku personāla pārvadāšanu Latvijas un ārvalstu  teritorijā ar vienības rīcībā esošo autotransportu, kā arī izmantojot civilo pakalpojumu sniedzējus noslēgto līgumu ietvaros;
  • nodrošināt ārvalstu VIP vizītes; 
  • piedalīties MTL un personāla pārvadāšanas plānošanā;
  • piedalīties transporta līdzekļu ekspluatācijas un kontroles sistēmas izstrādē un pilnveidošanā;
  • nodrošināt NBS NP rīcībā esošo transporta līdzekļu racionālu un saudzīgo izmantošanu;
  • nodrošināt NBS NP transporta līdzekļu uzturēšanu, savlaicīgu 1. un 2. līmeņa apkopi un remontu;
  • veikt auto remontdarbu un sniegto pakalpojumu uzskaiti;
  • nodrošināt transporta līdzekļu reģistrācijas, tehniskas skates, apdrošināšanas pasākumu izpildi un dokumentu noformēšanu;
  • Nodrošināt RGV  autotransportu  ar uzpildes un mazgāšanas iespēju. 

Vēsture

Pamatojoties uz LR Ministru padomes 1991. gada 14. novembra rīkojumu Nr.457-r bijusi Latvijas PSR Valts drošības komitejas autobāze tika nodota Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas rīcībā. Izveidota LR Aizsardzības ministrijas Autobāze.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2001.gada 20.septembra pavēli Nr. 344 LR Aizsardzības ministrijas Autobāze tika reorganizēta un iekļauta NBS Nodrošinājuma centra sastāva. Izveidots NBS Nodrošinājuma centra Autotransporta bataljons.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2004. gada 16.jūnija pavēli Nr.182 NBS sastāvā izveidoja NBS Nodrošinājuma pavēlniecību. NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Autotransporta nodrošinājuma centrs ( NBS NP ATNC) ir NBS Nodrošinājuma centra Autotransporta bataljona tiesību un saistību pārņēmējs.