Jūras novērošanas un sakaru dienests | Nacionālie bruņotie spēki

Jūras novērošanas un sakaru dienests

JNSDJūras novērošanas un sakaru dienests ir JS vienība, kura veic radiotehnisko un vizuālo novērošanu Latvijas Republikas teritoriālā jūrā un ekskluzīvā ekonomiskā zonā Baltijas jūrā. Uztur militāros sakarus starp JS karakuģiem jūrā un JS štābu krastā. Nodrošina jūras attēla informācijas apmaiņu ar valsts institūcijām un sadarbības partnervalstīm. 

Vienības

Jūras novērošanas un sakaru dienesta uzdevumi:

  • nodrošināt nepārtrauktu 24/7 Latvijas Republikas teritoriālās jūras (TJ) un ekskluzīvās ekonomiskās zonas (EEZ) radiotehnisko un vizuālo novērošanu un kontroli;

  • apkopot un uzkrāt jūras novērošanas informāciju un nodrošināt tās pieejamību Jūras operāciju centrā;

  • nodrošināt noteikto militāro sakaru režīma uzturēšanu ar kuģiem un citām apakšvienībām;

  • sniegt atbalstu Meklēšanas un glābšanas operāciju laikā jūrā;

  • savlaicīgi informēt vadību par nacionālo un starptautisko likumu pārkāpumiem un iespējamiem apdraudējumiem atbildības zonā;

  • nodrošināt Jūras novērošanas sistēmas (JNS) un Sakaru centra tehnisko līdzekļu un IT infrastruktūras nepārtrauktu darbību;

  • nodrošināt pastāvīgu informācijas apmaiņu starp Valsts robežsardzi, citām valsts institūcijām, kā arī sadarbības partnervalstīm noslēgto savstarpējo projektu ietvaros (MCCIS, SUCBAS, 3Baltijas valstīm);

  • veikt personālsastāva apmācību un militāro sagatavošanu kvalitatīvai uzdevumu izpildei.