Krasta apsardzes dienests | Nacionālie bruņotie spēki

Krasta apsardzes dienests

KADKrasta apsardzes dienests atrodas Rīgā, Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 5a.

Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta sastāvā ietilpst Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC RIGA), kas darbojas nepārtrauktā režīmā 24 stundas diennaktī. 

Vienības

Krasta apsardzes dienesta uzdevumi:

  • nodrošināt jūras meklēšanas un glābšanas operāciju vadību un koordinēšanu Latvijas atbildības zonā;

  • nodrošināt naftas piesārņojuma likvidācijas jūrā operāciju vadību un koordinēšanu;

  • kontrolēt Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību nosakošo normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu;  

  • organizēt, koordinēt un vadīt Jūras spēku vienības, kuras ir norīkotas pildīt krasta apsardzes funkcijas; 

  • kontrolēt vides aizsardzību un zvejniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu jūrā sadarbībā ar Valsts vides dienestu;

  • nodrošināt Globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (GMDSS) darbību un Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) krasta sakaru tīkla darbību;

  • veikt nacionālā sakaru un vadības centra funkcijas saskaņā ar Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa (ISPS) prasībām;  

  • pildīt Nacionālās kompetentās iestādes funkcijas Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas ietvaros un sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju nodrošināt tās darbību;

  • kontrolēt kuģošanas režīma ievērošanu sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju;

  • kontrolēt Latvijas valsts karoga lietošanu uz kuģiem.