Krasta apsardzes dienests | Nacionālie bruņotie spēki

Krasta apsardzes dienests

KADKrasta apsardzes dienests atrodas Rīgā, Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 5a.

Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta sastāvā ietilpst Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC RIGA), kas darbojas nepārtrauktā režīmā 24 stundas diennaktī. 

Vienības

Krasta apsardzes dienesta uzdevumi:

  • nodrošināt meklēšanas un glābšanas operāciju vadību un koordinēšanu Latvijas atbildības zonā;

  • nodrošināt naftas piesārņojuma likvidācijas jūrā operāciju vadību un koordinēšanu;

  • organizēt, koordinēt un vadīt pasākumus, lai kontrolētu, kā tiek ievēroti normatīvie akti un starptautiskās tiesību normas, kas nosaka Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību;  

  • sadarbībā ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi organizēt vides aizsardzības un zvejniecības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrolēšanu;  

  • organizēt, koordinēt un vadīt Jūras spēku vienības, kuras ir norīkotas pildīt krasta apsardzes funkcijas; 

  • veikt nacionālā sakaru un vadības centra funkcijas saskaņā ar Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa (ISPS) prasībām;  

  • nodrošināt nacionālā sakaru centra funkcijas ES kuģošanas drošības tīklā SafeSeaNet.