Jūras spēku štābs | Nacionālie bruņotie spēki

Jūras spēku štābs

JSJūras spēku (JS) štābs ir Jūras spēku komandiera darba institūcija, kas organizē un nodrošina Aizsardzības ministra, NBS un JS komandiera pavēļu un rīkojumu izpildi, organizē un vada pakļauto vienību darbu, gatavo informāciju komandiera lēmumu pieņemšanai. Par JS štāba uzdevumu izpildi atbild štāba priekšnieks.

 

 

Vienības

Jūras spēku štāba uzdevumi:

 • vienotas personālsastāva vadības sistēmas īstenošanas un darbības koordinācijas nodrošināšana;

 • nepārtraukta JS komandiera uzdevumu izpildes kontrole, JS štāba administratīvo darbu vadīšanas un JS štāba protokola pasākumu, kā arī militāro ceremoniju nodrošināšana;

 • JS un apakšvienību izlūkošanas plānošanas, organizēšanas un koordinācijas nodrošināšana;

 • JS štāba un apakšvienību nodrošināšana ar ģeotelpisko, meteoroloģisko un izlūkošanas informāciju;

 • drošības pasākumu un drošības režīma ievērošanas organizēšana un koordinēšana JS štābā;

 • JS kaujas gatavības un mobilizācijas pasākumu plānošanas, organizēšanas, vadības un kontroles nodrošināšana;

 • JS darbības plānošanas, vadīšanas un koordinēšanas organizēšana;

 • JS īstermiņa uzdevumu un attīstības plānu izveidošanas, koordinēšanas un kontroles nodrošināšana;

 • JS militāro mācību plānošanas, organizēšanas, koordinēšanas un kontroles nodrošināšana, NBS Apvienotā štāba (AŠ) plānošanas procesa atbalstīšana;

 • JS nodrošinājuma sistēmas darbības plānošanas, kontroles un koordinēšanas nodrošināšana;

 • JS budžeta projekta izstrādes koordinēšanas, finansējuma sadales un budžeta izpildes analīzes nodrošināšana;

 • JS grāmatvedības darba organizēšana un nodrošināšana;

 • JS sakaru un informācijas sistēmu (turpmāk tekstā - SIS) darbības plānošana, organizēšana un koordinēšana;

 • JS un apakšvienību, arī personālsastāva tiesiskā atbalsta nodrošināšana, JSF iekšējo normatīvo aktu izstrādes organizēšana.