Mīnu kuģu eskadra | Nacionālie bruņotie spēki

Mīnu kuģu eskadra

Mīnu kuģuMīnu kuģu eskadras galvenais uzdevums ir novērst draudus, ko rada jūras mīnas un citi sprādzienbīstami objekti zem ūdens kā jūrā, tā arī iekšējos Latvijas ūdeņos. Mīnu meklēšana un iznīcināšana ir sarežģīts un bīstams uzdevums, kas prasa augstu koncentrāciju un ilgstošu speciālistu sagatavošanu, lai mīnu meklētājs vai ūdenslīdēji-atmīnētāji veiktu savu uzdevumu ar teicamu rezultātu.

Vienības

Mīnu kuģu eskadras uzdevumi:

  • uzturēt Mīnu kuģu eskadras līdzekļus noteiktā gatavības pakāpē;

  • meklēt un iznīcināt sprādzienbīstamus objektus  Latvijas Republikas ūdeņos;

  • piedalīties starptautiskajās mīnu meklēšanas operācijās;

  • nodrošināt noteiktu skaitu kuģu gatavību, lai piedalītos BALTRON, NATO 1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā (SNMCMG1);

  • gatavot kuģus un personālu pildīt uzdevumus starptautiskajās operācijās, mācībās un pasākumos NATO un Partneratiecības mieram realizācijas plāna ietvaros;

  • veikt valsts jūras robežas apsardzību un ekonomiskās zonas kontroli;

  • piedalīties meklēšanas un glābšanas operācijās;

  • apkopot un iesniegt informāciju mīnu datu bāzes pilnveidošanai;

  • apkopot un izstrādāt priekšlikumus par vienības efektīvo izmantošanu un nepieciešamiem pasākumiem par to uzlabošanu.

Notiek Mīnu kuģu eskadras komandiera iecelšanas un karavīru pavadīšanas svinīgās ceremonijas

 

 

 

Pašlaik Mīnu kuģu eskadras rīcībā ir štāba un apgādes kuģis A-53 ”Virsaitis” un  pieci „Imantas” klases mīnu meklētāji M-04 ”Imanta”, M-05 ”Viesturs”, M-06 ”Tālivaldis”, M-07 ”Visvaldis un M-08 “Rūsiņš”. 2023. gadā BALTRON sastāvā darbojas štāba un apgādes kuģis A-90 “Varonis”. BALTRON komandieris ir komandkapteinis Jānis Auce.

Mīnu kuģu eskadras ūdenslīdēju komanda

Dibināta 1998. gada 29. jūlijā. Pašlaik tās sastāvā dien 20 ūdenslīdēji. Komandas komandieris ir komandleitnants Haralds Liniņš.

Komandas uzdevumi:
- Nesprāgušās munīcijas meklēšanu, neitralizēšana un iznīcināšana;
- Mīnu meklēšanas operāciju nodrošināšana ar ūdenslīdējiem;
- Piedalīšanās NATO starptautiskās mīnu meklēšanas operācijās un misijās. 
 
Komanda veic glābšanas un meklēšanas darbus ūdenī un zem ūdens, sadarbojas ar valsts iestādēm, apseko vrakus, kā arī konstatē kuģu bojājumus. Ūdenslīdēju komanda darbojas dažādos dziļumos, pats dziļākais ir 60 metri.
 
Viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem Mīnu kuģu eskadrai NATO ietvaros bija uzņemšanās vadīt un komandēt SNMCMG1 2017.gadā.

Mīnu kuģu eskadras ūdenslīdēju komanda

Mīnu karadarbības un taktiskais atbalsta centrs (MKTAC)

MKTAC ir dibināts 2018.gada 13.aprīlī, centra priekšnieks komandleitnats Onils Marcinkus.

MKE Mīnu karadarbības taktiskā atbalsta centra spējas un uzdevumi :

- Pretmīnu darbība
Atbalstīt pretmīnu operāciju plānošanu no taktiskā viedokļa
Spēja izmantot pretmīnu darbībai un uzturēt autonomus zemūdens aparātus (Autonomous Underwater Vehicle - AUV)
Spēja detektēt un klasificēt mīnai līdzīgus objektus ar AUV palīdzību
Spēja noteikt mīnai līdzīgo objektu atrašanas vietu
Spēja pielietot AUV pretmīnu darbībā ļoti seklajos ūdeņos (3-10m)
Spēja veikt mīnai līdzīgo kontaktu identifikāciju dziļumā līdz 100m
Spēja pielietot AUV no dažāda veida platformām  (dažāda tipa kuģi, laivas, piestātnes)  

- Izlūkošana
Spēja veikt informācijas savākšanu par jūras grunts apstākļiem un zemūdens objektiem ar Sānu skates sonāru (Klein 5000) un AUV
Spēja veikt ātro zemūdens vides izpēti (Rapid Environmental Assesment)
Spēja veidot zemūdens objektu datu bāzi, saņemot informāciju no visiem pieejamiem avotiem (kuģiem, ūdenslīdējiem, autonomiem sensoriem)
Spēja iegūto informāciju par zemūdens apstākļiem un objektiem apkopot, analizēt, uzglabāt un izplatīt saskaņā ar attiecīgām NATO publikācijām
Spēja veikt militāro kuģu ceļu pārbaudi (Route Survey)
Spēja veikt ostu akvatoriju grunts pārbaudi ar AUV

- Mīnēšanas darbība
Spēja plānot mīnēšanas operācijas
Spēja veikt jūras mīnu sagatavošanu izlikšanai
1.4. Meklēšanas un glābšanas operācijas
Spēja piedalīties zemūdens meklēšanas un glābšanas operācijās.

Ekipējums

zemūdens roboti ALISTER A-9 M
2 automomie zemūdens roboti ALISTER A-9 M
sonārs Klain 5000
sonārs Klain 5000