Patruļkuģu eskadra | Nacionālie bruņotie spēki

Patruļkuģu eskadra

PKEPatruļkuģu eskadras galvenie uzdevumi ir veikt cilvēku meklēšanu un glābšanu jūrā un nodrošināt kuģošanas drošību Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos.

Vienības

Patruļkuģu eskadras uzdevumi:

  • nodrošināt valsts teritoriālo ūdeņu aizsardzību;

  • veikt ekskluzīvās ekonomiskās zonas novērošanu un kontroli;

  • piedalīties ekoloģiskajā uzraudzībā;

  • uzraudzīt kuģošanas drošību Latvijas teritoriālajos ūdeņos;

  • veikt cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūrā;

  • ierobežot un likvidēt avārijas sekas jūrā;

  • sniegt atbalstu valsts institūciju darbības nodrošināšanai.

NBS Jūras spēku jaunais formas tērps

 

 

Patruļkuģu eskadras rīcībā ir štāba un apgādes kuģis A-90 “Varonis”, patruļkuģi - P-05 “Skrunda”, P-06 “Cēsis”, P-07 “Viesīte”, P-08 "Jelgava", P-09 "Rēzekne", KA-14 “Astra”, KA-01 “Kristaps”, KA-06 “Gaisma”, KA-07 “Ausma”, KA-08 "Saule" un KA-09 “Klints”. Meklēšanas un glābšanas krasta moduļi, kā arī piesārņojuma ierobežošanas tehnika, tajā skaitā kuteri “Āte” un “Aģe”.

Jūras incidentu novēršanas vienība (JINV)

Vienība tika dibināta 2013. gadā 1. augustā. Jūras incidentu novēršanas vienība tika izveidota kā jauna vienība. 
Pašlaik tās sastāvā dien 10 karavīri. 

Vienības uzdevumi: 
-    Piedalās vides piesārņojuma operācijās;
-    Ierobežo un likvidē naftas produktu piesārņojumu jūrā;
-    Piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā uz sauszemes un iekšējos ūdeņos;
-    Piedalās cilvēku meklēšanas un glābšanas darbos jūrā;
-    Veic valsts teritoriālā jūrā un iekšējos ūdeņos esošo kuģošanas līdzekļu un virs ūdens virsmas pārvietojošos transportlīdzekļu pilnas kompleksas vai daļējas apskates;
-    Piedalās kultūras, ceremoniālajos un sadarbības pasākumos.

JINV2
 

JINV