Patruļkuģu eskadra | Nacionālie bruņotie spēki

Patruļkuģu eskadra

PKEPatruļkuģu eskadras galvenie uzdevumi ir veikt cilvēku meklēšanu un glābšanu jūrā un nodrošināt kuģošanas drošību Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos.

Vienības

Patruļkuģu eskadras uzdevumi

  • uzturēt Patruļkuģu eskadras līdzekļus noteiktā gatavības pakāpē;

  • veikt cilvēku meklēšanu un glābšanu jūrā;

  • nodrošināt kuģošanas drošību Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos;

  • gatavot kuģus un personālu pildīt uzdevumus starptautiskajās operācijās, mācībās un pasākumos NATO un Partneratiecības mieram realizācijas plāna ietvaros;

  • veikt avārijas seku likvidēšanas jūrā;

  • apkopot un izstrādāt priekšlikumus par vienības efektīvo izmantošanu un nepieciešamiem pasākumiem par to uzlabošanu.

 

 

Patruļkuģu eskadras rīcībā ir štāba un apgādes kuģis A-90 “Varonis”, patruļkuģi - P-05 “Skrunda”, P-06 “Cēsis”, P-07 “Viesīte”, P-08 "Jelgava", P-09 "Rēzekne", KA-14 “Astra”, KA-01 “Kristaps”, KA-06 “Gaisma”, KA-07 “Ausma”, KA-08 "Saule" un KA-09 “Klints”. Meklēšanas un glābšanas krasta moduļi, kā arī piesārņojuma ierobežošanas tehnika, tajā skaitā kuteri “Āte” un “Aģe”.

Jūras incidentu novēršanas vienība (JINV)

Vienība tika dibināta 2013. gadā 1. augustā. Jūras incidentu novēršanas vienība tika izveidota kā jauna vienība. 
Pašlaik tās sastāvā dien 10 karavīri. 

Vienības uzdevumi: 
-    Piedalās vides piesārņojuma operācijās;
-    Ierobežo un likvidē naftas produktu piesārņojumu jūrā;
-    Piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā uz sauszemes un iekšējos ūdeņos;
-    Piedalās cilvēku meklēšanas un glābšanas darbos jūrā;
-    Veic valsts teritoriālā jūrā un iekšējos ūdeņos esošo kuģošanas līdzekļu un virs ūdens virsmas pārvietojošos transportlīdzekļu pilnas kompleksas vai daļējas apskates;
-    Piedalās kultūras, ceremoniālajos un sadarbības pasākumos.

JINV2
 

JINV

 

Kā mūs atrast?