Jūras spēku mācību centrs | Nacionālie bruņotie spēki

Jūras spēku mācību centrs

Bildē redzama Jūras spēku mācību centra emblēma

 

Jūras spēku mācību centrs ir izveidots 1991.gadā kā militāra mācību iestāde jūras robežsargu sagatavošanai. Kopš darbības sākšanas militārajā mācību iestādē tiek veikta Nacionālo bruņoto spēku karavīru individuālā apmācība. Ūdenslīdēju mācību daļā un Jūrniecības mācību daļā sagatavo labi trenētus, zinošus, motivētus, NATO standartiem un Nacionālo bruņoto spēku kvalifikācijas prasībām atbilstošus militāros jūrniekus.

Nacionālo bruņoto spēku mācību iestādes un vienības

Jūras spēku mācību centra uzdevumi:

 • sagatavot labi trenētu, motivētu JS personālsastāvu, spējīgu darboties JS apakšvienībās;
 • paaugstināt JS virsnieku, instruktoru profesionalitāti un kvalifikāciju;
 • sagatavot mīnu meklēšanas un iznīcināšanas speciālistus Baltijas valstu Jūras spēku vajadzībām;
 • sagatavot augsti kvalificētus ūdenslīdējus, ūdenslīdēju darbu vadītājus un barokameras operatorus Baltijas valstīm;
 • nodrošināt ūdenslīdēju apmācību un pārkvalifikāciju Baltijas valstu vajadzībām;
 • pilnveidot un attīstīt mācību bāzi, patstāvīgi paaugstināt pasniedzēju izglītību un profesionālās iemaņas;
 • organizēt JSMC darbības pamatvirzieniem atbilstošus seminārus, lekcijas un konferences piesaistot ārzemju speciālistus;
 • izstrādāt profesionālās studiju programmas un organizēt to īstenošanu;
 • nodrošināt JSMC skolu kursu procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai tajā iegūto profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs
 • organizēt sadarbību ar militārajām, sabiedriskajām, valsts un pašvaldību iestādēm, organizācijām un sabiedrību savu uzdevumu izpildes nodrošināšanā;
 • sadarboties ar citām vienībām un ārvalstu šāda veida iestādēm profesionālās kvalifikācijas jomā;
 • popularizēt JSMC iespējas, nozīmi NBS un Baltijas valstu Jūras spēkos.

Apmācība

Mācību centrs sagatavo labi trenētu, motivētu Jūras spēku personālsastāvu, spējīgu darboties Jūras spēku apakšvienībās, paaugstina Jūras spēku virsnieku, instruktoru profesionalitāti un kvalifikāciju, sagatavo mīnu meklēšanas un iznīcināšanas speciālistus Baltijas valstu Jūras spēku vajadzībām, sagatavo kvalificētus ūdenslīdējus, ūdenslīdēju darbu vadītājus un barokameras operatorus Baltijas valstīm.

Kā mūs atrast?

Esi viens no mums - kļūsti karavīrs!