Jūras spēku simbolika | Nacionālie bruņotie spēki

Jūras spēku simbolika

Komandiera karogs

Jūras spēku komandiera karogs

Jūras spēku komandiera karoga pamatā ir kara kuģa karogs, kura virsējā, mastam pieguļošā baltā   četrstūrī ievietots kara kuģa karogs. Karoga garuma un platuma samērs ir 3:2. Komandiera karogs izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 300x200, II lielums- 660x440, III lielums- 990x660, IV lielums- 1200x800.

Jūras spēku komandiera karogu lieto:
Ar komandiera atļauju paceļ mastā karaspēka vienības novietojumā vai uz peldlīdzekļiem, norādot komandiera klātbūtni, ja Jūras spēku komandieris pēc amata tur ir augstākā amatpersona; 
Jūras spēku komandieris ar pavēli var nozīmēt vienu kara kuģi par Jūras spēku flagmani, tad komandiera karogs paliek uzvilkts priekšmastā pastāvīgi kā dienā tā naktī, neatkarīgi no tā, vai komandieris atrodas uz kuģa vai nē; 
I lieluma karodziņu var lietot kā standartiņu piestiprinātu pie automašīnas priekšējā spārna vai kā galda standartiņu. 
Pēc komandiera norādījumiem. 
Jūras spēku komandiera karogu gājienos un skatēs nenes.
 

 

Admirāļu karogi

Admirāļu karogi ir kara kuģu karogi, kur katrs karogs atbilst savai admirāļa pakāpei.
Admirāļu karogi izgatavojami sekojošos izmēros (mēri milimetros):
I lielums- 300x200, II lielums- 660x440, III lielums- 990x660, IV lielums- 1200x800.
Admirāļu karogus lieto:
Paceļ mastā karaspēka vienības novietojumā, vai uz peldlīdzekļiem, norādot admirāļa klātbūtni, ja admirālis pēc amata tur ir augstākā amatpersona. I lieluma karodziņu var lietot kā standartiņu piestiprinātu pie automašīnas priekšējā spārna vai kā galda standartiņu. Pēc admirāļu norādījumiem.
Admirāļu karogus gājienos un skatēs nenes.
 

Flotiles admirāļa

Flotiles admirāļa karogs

Flotiles admirāļa karogam mastam pieguļošā augšējā baltā četrstūra vidū ir karmīnsarkans riņķis (ripa), kura diametrs ir 1/5 karoga platuma.
 

Kontradmirāļa

Kontradmirāļa karogs

Kontradmirāļa karogam mastam pieguļošā augšējā un apakšējā baltā četrstūra vidū ir karmīnsarkani riņķi (ripas) (katrā četrstūrī pa vienam), kuru diametrs ir 1/5 karoga platuma.

Viceadmirāļa

Viceadmirāļa karogs

Viceadmirāļa karogam mastam pieguļošā augšējā un apakšējā baltā četrstūra un augšējā ārējā baltā četrstūra vidū ir karmīnsarkani riņķi (ripas) (katrā četrstūrī pa vienam), kuru diametrs ir 1/5 karoga platuma.

Komandiera komandvimpelis Jūras spēku komandiera komandvimpelis ir mazāka formāta kara kuģa karogs, kura galā ir piešūts baltas karogdrēbes turpinājums ar ķīļveidīgu izgriezumu. Vimpeļa platuma un garuma mēru attiecībai jābūt 1:3,5. Jūras spēku komandiera komandvimpelis izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 700x200, II lielums- 1360x390.
Jūras spēku komandiera komandvimpeli lieto: 
Jūras spēku komandiera komandvimpelis norāda, ka kara (krasta apsardzes) kuģu vienība atrodas zem Jūras spēku komandiera komandas. Jūras spēku komandiera komandvimpeli uzvelk kuģa mastā, un tur tas paliek kā dienā tā naktī, neatkarīgi no tā, vai Jūras spēku komandieris atrodas uz kuģa, vai nē.
 
Eskadras komandvimpelis

Eskadras komandiera komandvimpelis ir mazāka formāta kara kuģa karogs, kura galā ir piešūts valsts karoga krāsas karogdrēbes turpinājums ar ķīļveidīgu izgriezumu. Vimpeļa platuma un garuma mēru attiecībai jābūt 1:3,5. Eskadras komandiera komandvimpelis izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 700x200, II lielums- 1360x390.

Eskadras komandiera komandvimpeli lieto: 
Eskadras komandiera komandvimpelis norāda, ka kara (krasta apsardzes) kuģu vienība atrodas zem eskadras komandiera komandas. Eskadras komandiera komandvimpeli uzvelk kuģa mastā, un tur tas paliek kā dienā tā naktī, neatkarīgi no tā vai eskadras komandieris atrodas uz kuģa, vai nē.

Diviziona komandvimpelis

Diviziona komandiera komandvimpelis ir trīsstūra formas kara kuģa karogs, kura ārējā mala noslēdzas ar ķīļveida sašaurinājumu. Vimpeļa platuma un garuma mēru attiecībai jābūt 1:2,25. Diviziona komandiera komandvimpelis izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): 900x400.

Diviziona komandiera komandvimpeli lieto:

Diviziona komandiera komandvimpelis norāda, ka kara (krasta apsardzes, speciālo) kuģu vienība atrodas zem diviziona komandiera komandas. Diviziona komandiera komandvimpeli uzvelk kuģa mastā tad, kad diviziona komandieris atrodas uz kuģa.

Kara kuģa karogs

Karakuģa karogs

Karakuģa karoga pamats ir balta fona četrstūris, kura platuma un garuma attiecība ir 3:2. Karakuģa karoga centrā abās karoga pusēs vertikāli un horizontāli krustojas Latvijas valsts karogs, kura platums ir 1/5 no karoga platuma. 
Karakuģa karogu izgatavo piecos lielumos: 1. lielums- 660x440, 2. lielums- 990x660, 3. lielums- 1500x1000, 4.lielums- 1950x1300, 5.lielums- 2250x1500. 

Karakuģu karogu lieto:

-   Jūras spēku kuģiem uz enkura vai pie piestātnes stāvot, karogu paceļ un tur uz flagstangas, bet kad kuģis izdara kādu kustību vai pārvietošanos, tad karogu pārnes (kur tāda ir) uz gafeli; 
-  Jūras spēku kuģis karogu nes: vasaras laikā no pulksten 0800 līdz saulrietam, taču ja saule riet pēc pulksten 2100, tad karogs nolaižams 2100, bet ziemas mēnešos no pulksten 0900 līdz saulrietam; 
-  No saules rieta līdz pulksten 0800, bet ziemā līdz pulksten 0900, karakuģa karogu uz kuģa paceļ šādos gadījumos: 
a) ja kuģis atstāj ostu vai reidu un karogu nolaiž, kad kuģis ostu vai reidu atstājis, 
b) Jūras spēku kuģiem ienākot ostā vai reidā. Pēc novietošanās karakuģa karogu nolaiž, 
c) ostā  vai reidā stāvošie Jūras spēku kuģi paceļ karakuģa karogu, ja ostā vai reidā ienāk vai iziet savas vai citas valsts karakuģi. Karakuģa karogs nolaižams pēc karakuģa novietošanās vai iziešanas no ostas vai reida; 
- Kara laikā ieraugot ienaidnieku un kaujas darbības laikā karakuģa karogu uzvelk ne tikai gafeles, bet uz visu mastu virsotnēm kā dienā, tā naktī. Kaujas laikā karoga apsargāšanai norīko instruktoru, kura uzdevums ir neatļaut nevienam to noņemt. Ja kaujā karakuģa karogu sašauj, tad tā vietā tūlīt uzvelkams jauns, lai ienaidnieks nedomātu, ka karogs nolaists; 
- Karakuģa karogu nes visi Jūras spēku  kuģi, tiem piederošās laivas, kuģu laivas un laivas, kas atrodas Jūras spēku rīcībā; 
- Karakuģa karogs paceļams pie Jūras spēku vienību štābiem un nolaižams reizē ar Latvijas valsts karogu; 
 Karakuģa karogu nevar lietot kā Jūras spēku karogu un to nenes gājienos.
 

Kara kuģa bugšpritkarogs

Kara kuģa bugšpritkarogs

Kara kuģa bugšpritkarogs ir kara kuģa karogs, kurš papildināts ar diagonāli caur centru krustotām valsts karoga krāsām, kuru platuma ir 1/5 no karoga platuma. Karoga garuma un platuma samērs ir 3:2. Bugšpritkarogs izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 660x440, II lielums- 990x660, III lielums- 2250x1500, IV lielums- 3000x2000.

 Kara kuģa bugšpritkarogu nes visi kara kuģi uz kuģa priekšējā karoga masta. Bugšpritkarogu kara kuģi uzvelk un nolaiž vienā laikā ar kara kuģa karogu, bet tikai kuģiem stāvot uz enkura vai ostā pie piestātnes. Nakts laikā bugšpritkarogu neuzvelk.

Kara kuģa vimpelis

Kara kuģa vimpelis

Kara kuģa vimpelis sastāv no pamata un balta piešuvuma. Pamats ir 8 cm plats un 24 cm garš kara kuģa karogs. Šo pamatu tādā pat platumā turpina baltas karogdrēbes piešuvuma, kurš nav īsāks par 3,5 metriem. Tā galā ķīļveida iegriezums 1m dziļumā. Kara kuģu vimpelis izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 1040x80, II lielums- 2740x80;

Kara kuģu vimpeli masta topā nes visi tie Jūras spēku kuģi, kuru apkalpes ir nokomplektētas un ir spējīgi patstāvīgi veikt kaujas uzdevumus. Kara kuģu vimpelis mastā atrodas pastāvīgi dienu un nakti;

Ja kuģis dodas remontā uz laiku, kas ilgāks par vienu mēnesi, vai kuģis neatbilst iepriekšējā punkta prasībām, tad kara kuģu vimpelis nolaižams.