Gaisa spēku štābs | Nacionālie bruņotie spēki

Gaisa spēku štābs

Gaisa spēku štābs

Sapnis pacelties spārnos kā putnam ir tikpat sens kā pati cilvēce. Mēs īstenojam savus sapņus - lidojam, lai palīdzētu cilvēkiem viņu nelaimēs un grūtos brīžos. Mēs sargājam debesis, lai arī citi varētu īstenot savus sapņus lidot. Ar lielu atdevi, katru gadu pilnveidojot un uzlabojot savas spējas,mēs veicam savus pienākumus, kalpojot latviešu tautai un valstij!

Vienības

Gaisa spēku štāba uzdevumi

  • nodrošināt uzdevumu izpildi saskaņā ar Valsts Aizsardzības operatīvais plānu;

  • veikt Gaisa spēku plānošanas, vadīšanas un koordinēšanas uzdevumus;

  • nodrošonāt kaujas gatavības un mobilizācijas pasākumu plānošanu, organizēšanu;

  • nodrošināt savlaicīgu pavēļu novadīšanu pakļautajām vienībām un organizēt to izpildi; 

  • izstrādāt koncepcijas, attīstības plānus, metodikas, instrukcijas, reglamentus un citus normatīvos aktus militārās aviācijas darbības reglamentēšanai; 

  • organizēt un kontrolēt vienību informācijas sistēmu un radiotehnisko elementu struktūras darbību;

  • organizēt un nodrošnāt budžeta projekta izstrādi, finansējuma sadali un budžeta izpildes analīzi;

  • kontrolēt un koordinēt vienību uzdevumu izpildi.