Gaisa spēku štābs | Nacionālie bruņotie spēki

Gaisa spēku štābs

Gaisa spēku štābs

Sapnis pacelties spārnos kā putnam ir tikpat sens kā pati cilvēce. Mēs īstenojam savus sapņus - lidojam, lai palīdzētu cilvēkiem viņu nelaimēs un grūtos brīžos. Mēs sargājam debesis, lai arī citi varētu īstenot savus sapņus lidot. Ar lielu atdevi, katru gadu pilnveidojot un uzlabojot savas spējas,mēs veicam savus pienākumus, kalpojot latviešu tautai un valstij!

Vienības

Gaisa spēku štāba uzdevumi:

  • nodrošināt uzdevumu izpildi saskaņā ar Valsts Aizsardzības operatīvais plānu un veic pasākumus vienības kaujas gatavības uzturēšanai;

  • organizēt personāla apmācību, militāro sagatavošanu; 

  • gatavot priekšlikumus NBS un Gaisa spēku komandierim lēmumu pieņemšanai par personāla un tehnikas izmantošanu un attīstību; 

  • nodrošināt savlaicīgu pavēļu novadīšanu pakļautajām vienībām un organizē to izpildi; 

  • izstrādāt koncepcijas, attīstības plānus, likumu projektus, metodikas, instrukcijas, reglamentus un citus normatīvos aktus militārās aviācijas darbības reglamentēšanai; 

  • organizēt un kontrolēt vienību informācijas sistēmu  un radiotehnisko elementu struktūras darbību;

  • organizēt lidlauku sakaru un radiotehnisko nodrošinājumu; 

  • organizēt materiāli tehnisko apgādi;

  • kontrolēt un koordinēt vienību uzdevumu izpildi.

Kā mūs atrast?