Par NBS | Nacionālie bruņotie spēki

Par NBS

Nacionālie bruņotie spēki ir organizēta un apbruņota tautas daļa. Nacionālajos bruņotajos spēkos aktīvajā militārajā dienestā dien karavīri, kuri savu dienestu pilda brīvprātīgi uz likuma pamata.

Nacionālo bruņoto spēku galvenie uzdevumi

tieši un aktīvi piedalīties valsts sauszemes, jūras un gaisa teritorijas aizsardzībā un kontrolē, iesaistīties arī avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamo pasākumu veikšanā ārkārtējās situācijās, lai sniegtu palīdzību civilās aizsardzības sistēmai, ja tās rīcībā ir par maz resursu, lai veiktu neatliekamos pasākumus, un ja bruņoto spēku resursu piesaiste ievērojami paātrina ārkārtējo situāciju seku likvidāciju, mazina iespējamos zaudējumus vai paātrina cilvēku glābšanu, vai ja bruņoto spēku rīcībā ir speciāls ekipējums šo darbību veikšanai.

Apmācības un izaugsmes iespējas

Karavīriem ir iespēja mācīties un studēt gan militārajās, gan civilajās mācību iestādēs, tādā veidā ceļot savu kvalifikāciju un pilnveidojot sevi. Nacionālajos bruņotajos spēkos tiek gatavoti kvalificēti un profesionāli instruktori un virsnieki, kas apmāca jaunos karavīrus, nodrošinot Nacionālos bruņotos spēkus ar apmācītu personālsastāvu, kas spēj darboties jebkurās situācijās. Nacionālie bruņotie spēki piedāvā apmācības iespējas ne tikai profesionālā dienesta karavīriem, bet arī augstskolu studentiem, kuri ir iestājušies Zemessardzē.

Nacionālie bruņotie spēki piedalās starptautiskajās operācijās

Nacionālie bruņotie spēki piedalās starptautiskajās operācijās pēc to starptautisko organizāciju rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, kurās Latvijas Republika ir dalībvalsts vai ar kurām tā sadarbojas, kā arī pēc Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) vai Eiropas Savienības dalībvalstu lūguma. Kopš 1996. gada Nacionālie bruņotie spēki aktīvi iesaistās starptautiskajās operācijās, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtus un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dokumentus.

Profesionālais dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos piedāvā sociālās garantijas un stabilu atalgojumu ilgstošu laika posmu, jo karavīri līgumu par profesionālo dienestu ar Aizsardzības ministriju slēdz uz pieciem gadiem. 

Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībās lietojama tikai valsts valoda, izņemot gadījumus, kad citos likumos vai Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos, kā arī starptautiskajos līgumos par Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās vai mācībās paredzēts citādi.