Kājnieku vada seržanta kurss

Kursa mērķis:

Sniegt kursantiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai viņi spētu patstāvīgi vadīt un apmācīt kājnieku vada personālu Latvijas apstākļos dažādu kaujas un mācību uzdevumu izpildes laikā.

Uzņemšanas nosacījumi:

Sekmīgi apgūta “Instruktora” un “Kājnieku nodaļas komandiera” kursu, vai tiem pielīdzinātu kursu programmas.

Kursa saturs:

Inženiertehniskā apmācība Militārā topogrāfija. Pirmā medicīniskā palīdzība . Masveida iznīcināšanas ieroči. Fiziskā sagatavotība. Taktiskās kaujas šaušanas apmācība Apmācība Administrēšana Kaujas procedūra. Taktika.

Kursa ilgums:

9 nedēļas

Kursa dalībnieku skaits

8 - viena mācību grupa

Kursa norise un vadība:

Kursa pirmajās 2 nedēļās notiek iepriekš iegūto zināšanu atkārtošana un standartizēšana. Pirmo 2 nedēļu laikā tiek veikta starpkontrole par KNK vielu. Topogrāfijā – tests un praktiskā orientēšanās. Lauka kaujas iemaņu nodarbību sagatavošana un vadīšana. Fizisko normatīvu kārtošana. Kaujas procedūra – pavēļu sastādīšana un pavēļu došana. Taktisko uzdevumu izpilde. Mācību kurss notiek, vadoties pēc ''Kājnieku vada seržanta'' mācību kursa programmas prasībām un mērķu izpildes standartiem. Mācību kursu realizē NBS Instruktoru skola izmantojot teritorijas Cēsu apkaimē, mācību poligonus Galgauskā, Alūksnē un Ādažos. Mācības tiek organizētas kā lekcijas, vingrinājumi un praktiskie vingrinājumi dienas un nakts laikā, paaugstinātas fiziskas un garīgas slodzes apstākļos. Mācību kursa kontroli veic NBS Mācību vadības štābs un Instruktoru skolas komandieris.

Kvalifikācijas piešķiršana:      

Kursu beidzot, kursantiem jākārto kvalifikācijas pārbaudījumi: kājnieku vada taktika (teorētiski), kājnieku vada kaujas darbības plānošana un vadīšana (praktiski),kājnieku vada kaujas šaušanas plānošana un vadīšana, veicot uzdevumus vada sastāvā(praktiski).

Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumus, tiek piešķirta kvalifikācija ''Kājnieku vada seržants'', izsniegta kursa beigšanas apliecība un vērtējuma lapa, ar tiesībām plānot un vadīt taktisko kaujas šaušanu vada sastāvā.