Pakāpju piešķiršana

Katram karavīram uzsākot aktīvo militāro dienestu tiek piešķirta pirmā dienesta pakāpe.

Virsniekiem pakāpes piešķir valsts prezidents pēc aizsardzības ministra ieteikuma, augstākajiem instruktoriem pakāpes piešķir Nacionālo bruņoto spēku komandieris pēc spēku veida vai tiešās pakļautības komandiera ieteikuma, bet pārējo instruktoru un kareivju sastāva karavīriem dienesta pakāpes piešķir  vienības komandieris pēc apakšvienības komandiera ieteikuma.

Dienesta pakāpes karavīriem piešķir pakāpeniski, izņemot kaprāļa un leitnanta pakāpes, jo kaprāļa pakāpi var iegūt jebkurš karavīrs pēc sekmīga jaunākā instruktora kursa beigšanas, bet leitnanta pakāpi, pēc virsnieka pamatkursa sekmīgas pabeigšanas.

Karavīrs ir tiesības iegūt nākamo dienesta pakāpi, ja viņš atbilst nākamās pakāpes piešķiršanas prasībām un noteikumiem, kā arī ja karavīram nav spēkā esošu sodu, kā arī nākamo dienesta pakāpi karavīram var piešķirt par nopelniem kaujas apstākļos, izrādītu lielu varonību, drošsirdību vai vērā ņemamiem panākumiem citu uzdevumu izpildē. 

Katra nākamā iegūtā dienesta pakāpe karavīram dod izaugsmes iespējas, iespēju iegūt augstāku amatu un lielāku dienesta atalgojumu.

Pakāpe:

Piešķiršanas secība, noteikumi:

dižkareivis (dižmatrozis) kareivim (matrozim) ne agrāk kā pēc triju mēnešu militārā dienesta vai kā apbalvojumu
kaprālis kareivim (matrozim) un dižkareivim (dižmatrozim) pēc jaunākā instruktora kursa pabeigšanas
seržants kaprālim pēc instruktora kursa pabeigšanas un četru gadu nodienēšanas kaprāļa pakāpē
virsseržants (bocmanis) seržantam pēc vecākā instruktora kursa pabeigšanas un piecu gadu nodienēšanas seržanta pakāpē
štāba virsseržants (štāba bocmanis) virsseržantam (bocmanim) ar vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pēc augstākā instruktora kursa pabeigšanas un piecu gadu nodienēšanas virsseržanta (bocmaņa) pakāpē
galvenais virsseržants (galvenais bocmanis) augstākā instruktora kursu beigušam štāba virsseržantam (štāba bocmanim) ar vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pēc triju gadu nodienēšanas štāba virsseržanta (štāba bocmaņa) pakāpē
augstākais virsseržants (augstākais bocmanis) augstākā instruktora kursu beigušam galvenajam virsseržantam (galvenajam bocmanim) ar vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pēc triju gadu nodienēšanas galvenā virsseržanta (galvenā bocmaņa) pakāpē
leitnants karavīram pēc virsnieku sagatavošanas militārās izglītības iestādes absolvēšanas un karavīram ar augstāko izglītību pēc virsnieka pamatkursa kursa pabeigšanas
virsleitnants virsnieku sagatavošanas militārās izglītības iestādi absolvējušam leitnantam vai virsnieka pamatkursu beigušam leitnantam ar augstāko izglītību pēc triju gadu nodienēšanas leitnanta pakāpē
kapteinis (kapteiņleitnants) virsleitnantam pēc jaunākā štāba virsnieka kursa vai cita tam pielīdzināta kursa pabeigšanas un četru gadu nodienēšanas virsleitnanta pakāpē
majors (komandleitnants) jaunākā štāba virsnieka kursu vai citu tam pielīdzinātu kursu beigušam kapteinim (kapteiņleitnantam) ar augstāko izglītību pēc piecu gadu nodienēšanas kapteiņa (kapteiņleitnanta) pakāpē
pulkvežleitnants (komandkapteinis) majoram (komandleitnantam) ar augstāko izglītību pēc vecākā štāba virsnieka kursa vai cita tam pielīdzināta kursa pabeigšanas un piecu gadu nodienēšanas majora (komandleitnanta) pakāpē
pulkvedis (jūras kapteinis) vecākā štāba virsnieka kursu vai citu tam pielīdzinātu kursu beigušam pulkvežleitnantam (komandkapteinim) ar augstāko izglītību pēc piecu gadu nodienēšanas pulkvežleitnanta (komandkapteiņa) pakāpē
brigādes ģenerālis (flotiles admirālis) pulkvedim (jūras kapteinim) ar augstāko izglītību pēc augstākā komandējošā sastāva kursa vai cita tam pielīdzināta kursa pabeigšanas un triju gadu nodienēšanas pulkveža (jūras kapteiņa) pakāpē
ģenerālmajors (kontradmirālis) brigādes ģenerālim (flotiles admirālim) ar augstāko izglītību pēc augstākā komandējošā sastāva kursa vai tam pielīdzināta kursa pabeigšanas un triju gadu nodienēšanas brigādes ģenerāļa (flotiles admirāļa) pakāpē
ģenerālleitnants (viceadmirālis) ģenerālmajoram (kontradmirālim), ja viņš iecelts par Nacionālo bruņoto spēku komandieri
  • Vecāko un augstāko virsnieku dienesta pakāpes piešķir tikai tiem karavīriem, kuri prot vismaz vienu no Ziemeļatlantijas līguma organizācijas oficiālajām valodām. Valodu prasmi pārbauda aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā.
  • Pulkveža pakāpi un augstāku dienesta pakāpi piešķir karavīram, kas ir nodienējis vienību komandējošā sastāva amatos ne mazāk kā trīs gadus. Šī prasība neattiecas uz virsniekiem speciālistiem.
  • Pēc ārvalstu militārās izglītības iestādes (kursu) beigšanas karavīra atbilstību attiecīgās dienesta pakāpes piešķiršanai apstiprina īpaša komisija aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā. 
  • Militārās izglītības kursu pielīdzina šajā likumā noteiktajām militārās izglītības prasībām aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā.