Nacionālo bruņoto spēku orķestri | Nacionālie bruņotie spēki

Nacionālo bruņoto spēku orķestri

NBS orķestru emblēma

Nacionālo bruņoto spēku orķestri nodrošina muzikālo pavadījumu militārajās un valsts protokola ceremonijās, kā arī veic NBS reprezentāciju un atpazīstamību.

Aizsardzības spēku Štāba orķestris tika izveidots 1992.gadā. Vienlaicīgi ar klasiski militārā orķestra sastāvu, aktīvi darbojas vairāki kameransambļi, tai skaitā klanernešu kvartets “Quatro Differente” un Estrādes ansamblis. Gadu gaitā orķestris ir pilnveidojies gan ar  jauniem mūsdienīgiem instrumentiem, kas ļauj sniegt augstas kvalitātes muzikālo baudījumu. Orķestra karavīri uztur arī karavīra kaujas iemaņas piedaloties militārajās mācībās.
Latvijas militāro orķestru pirmsākumi ir datējami jau kopš 1919.gada, kad Brīvprātīgo rotas komandieris Ludvigs Bolštiens 6.februārī parakstīja pavēli Nr.11 §3 “Uzdodu kapelmeistaram Strunge formēt muzikantu komandu.”

Vienības

Štāba orķestra uzdevumi:

  • Nodrošināt muzikālo pavadījumu militārajās un protokola ceremonijās;
  • Nodrošināt NBS reprezentāciju un atpazīstamību;
  • Nodrošināt noteikto uzdevumu izpildi krīzes un kara gadījumā.

 

Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens

Mūsu zeme