Jūras spēku simbolika

Komandiera karogs

Flotiles komandiera karogs

Flotiles komandiera karoga pamatā ir kara kuģa karogs, kura virsējā, mastam pieguļošā baltā   četrstūrī ievietots kara kuģa karogs. Karoga garuma un platuma samērs ir 3:2. Komandiera karogs izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 300x200, II lielums- 660x440, III lielums- 990x660, IV lielums- 1200x800.

Flotiles komandiera karogu lieto:

Ar komandiera atļauju paceļ mastā karaspēka vienības novietojumā vai uz peldlīdzekļiem, norādot komandiera klātbūtni, ja Flotiles komandieris pēc amata tur ir augstākā amatpersona; 
Flotiles komandieris ar pavēli var nozīmēt vienu kara kuģi par Flotiles flagmani, tad komandiera karogs paliek uzvilkts priekšmastā pastāvīgi kā dienā tā naktī, neatkarīgi no tā, vai komandieris atrodas uz kuģa vai nē; 
I lieluma karodziņu var lietot kā standartiņu piestiprinātu pie automašīnas priekšējā spārna vai kā galda standartiņu. 
Pēc komandiera norādījumiem. 
Flotiles komandiera karogu gājienos un skatēs nenes.

 

Admirāļu karogi

Admirāļu karogi ir kara kuģu karogi, kur katrs karogs atbilst savai admirāļa pakāpei.

Admirāļu karogi izgatavojami sekojošos izmēros (mēri milimetros):

I lielums- 300x200, II lielums- 660x440, III lielums- 990x660, IV lielums- 1200x800.

Admirāļu karogus lieto:

Paceļ mastā karaspēka vienības novietojumā, vai uz peldlīdzekļiem, norādot admirāļa klātbūtni, ja admirālis pēc amata tur ir augstākā amatpersona. I lieluma karodziņu var lietot kā standartiņu piestiprinātu pie automašīnas priekšējā spārna vai kā galda standartiņu. Pēc admirāļu norādījumiem.

Admirāļu karogus gājienos un skatēs nenes.

Flotiles admirāļa

Flotiles admirāļa karogs

Flotiles admirāļa karogam mastam pieguļošā augšējā baltā četrstūra vidū ir karmīnsarkans riņķis (ripa), kura diametrs ir 1/5 karoga platuma.

Kontradmirāļa

Kontradmirāļa karogs

Kontradmirāļa karogam mastam pieguļošā augšējā un apakšējā baltā četrstūra vidū ir karmīnsarkani riņķi (ripas) (katrā četrstūrī pa vienam), kuru diametrs ir 1/5 karoga platuma.

Viceadmirāļa

Viceadmirāļa karogs

Viceadmirāļa karogam mastam pieguļošā augšējā un apakšējā baltā četrstūra un augšējā ārējā baltā četrstūra vidū ir karmīnsarkani riņķi (ripas) (katrā četrstūrī pa vienam), kuru diametrs ir 1/5 karoga platuma.

Komandiera komandvimpelis Flotiles komandiera komandvimpelis ir mazāka formāta kara kuģa karogs, kura galā ir piešūts baltas karogdrēbes turpinājums ar ķīļveidīgu izgriezumu. Vimpeļa platuma un garuma mēru attiecībai jābūt 1:3,5. Flotiles komandiera komandvimpelis izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 700x200, II lielums- 1360x390.
Flotiles komandiera komandvimpeli lieto: 
Flotiles komandiera komandvimpelis norāda, ka kara (krasta apsardzes) kuģu vienība atrodas zem flotiles komandiera komandas. Flotiles komandiera komandvimpeli uzvelk kuģa mastā, un tur tas paliek kā dienā tā naktī, neatkarīgi no tā vai flotiles komandieris atrodas uz kuģa, vai nē.
Eskadras komandvimpelis

Eskadras komandiera komandvimpelis ir mazāka formāta kara kuģa karogs, kura galā ir piešūts valsts karoga krāsas karogdrēbes turpinājums ar ķīļveidīgu izgriezumu. Vimpeļa platuma un garuma mēru attiecībai jābūt 1:3,5. Eskadras komandiera komandvimpelis izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 700x200, II lielums- 1360x390.

Eskadras komandiera komandvimpeli lieto: 
Eskadras komandiera komandvimpelis norāda, ka kara (krasta apsardzes) kuģu vienība atrodas zem eskadras komandiera komandas. Eskadras komandiera komandvimpeli uzvelk kuģa mastā, un tur tas paliek kā dienā tā naktī, neatkarīgi no tā vai eskadras komandieris atrodas uz kuģa, vai nē.

Diviziona komandvimpelis

Diviziona komandiera komandvimpelis ir trīsstūra formas kara kuģa karogs, kura ārējā mala noslēdzas ar ķīļveida sašaurinājumu. Vimpeļa platuma un garuma mēru attiecībai jābūt 1:2,25. Diviziona komandiera komandvimpelis izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): 900x400.

Diviziona komandiera komandvimpeli lieto:

Diviziona komandiera komandvimpelis norāda, ka kara (krasta apsardzes, speciālo) kuģu vienība atrodas zem diviziona komandiera komandas. Diviziona komandiera komandvimpeli uzvelk kuģa mastā tad, kad diviziona komandieris atrodas uz kuģa.

Kara kuģa karogs

Kara kuģa karogs

Kara kuģa karoga pamats ir balta fona četrstūris, kura centrā vertikāli un horizontāli krustojas valsts karoga krāsas, kuru platums ir 1/5 no karoga platuma. Karoga garuma un platuma mēru attiecībai jābūt 3:2. Flotiles kara kuģa karogs izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 660x440, II lielums- 990x660, III lielums- 1500x1000, IV lielums- 1950x1300, V lielums- 2250x1500. 

Kara kuģu karogu lieto:

Kara kuģu karogs ir LR Nacionālo bruņoto spēku Flotiles Kara kuģu reģistra karogs, kas visām uz kara kuģa dienošām personām jāaizstāv un jāsargā; 
-   Flotiles kuģiem uz enkura vai pie piestātnes stāvot, karogu paceļ un tur uz flagstangas, bet kad kuģis izdara kādu kustību vai pārvietošanos, tad karogu pārnes (kur tāda ir) uz gafeli; 
-  Flotiles kuģis nes karogu: vasaras laikā no pulksten 0800 līdz saulrietam, taču ja saule riet pēc pulksten 2100, tad karogs nolaižams 2100, bet ziemas mēnešos no pulksten 0900 līdz saulrietam; 
-  No saules rieta līdz pulksten 0800, bet ziemā līdz pulksten 0900, karogu uz kuģa paceļ sekojošos gadījumos: 
a) ja kuģis atstāj ostu vai reidu un karogu nolaiž, kad kuģis ostu vai reidu atstājis, 
b) Flotiles kuģiem ienākot ostā vai reidā. Pēc novietošanās karogu nolaiž, 
c) ostā  vai reidā stāvošie Flotiles kuģi paceļ karogu, ja ostā vai reidā ienāk vai iziet savas vai citas valsts karakuģi. Karogs nolaižams pēc kara kuģa novietošanās vai iziešanas no ostas vai reida; 
- Kara laikā ieraugot ienaidnieku un kaujas darbības laikā karogu uzvelk ne tikai gafeles, bet uz visu mastu virsotnēm kā dienā, tā naktī. Kaujas laikā karoga apsargāšanai nozīmē instruktoru, kura uzdevums neatļaut nevienam to noņemt. Ja kaujā karogu nošauj, tad tā vietā tūlīt uzvelkams jauns, lai ienaidnieks nedomātu, ka karogs nolaists; 
- Kara kuģu karogu nes visi Flotiles sastāvošie kara, krasta apsardzes un speciālie kuģi, tiem piederošās motorlaivas, kuģu laivas un laivas, kas atrodas Flotiles rīcībā; 
- Kara kuģa karogs paceļams pie Flotiles vienību štābiem un divizionos un nolaižams reizē ar Latvijas valsts karogu; 
 Kara kuģa karogu nevar lietot kā Flotiles karogu un to nenes gājienos.

Kara kuģa bugšpritkarogs

Kara kuģa bugšpritkarogs

Kara kuģa bugšpritkarogs ir kara kuģa karogs, kurš papildināts ar diagonāli caur centru krustotām valsts karoga krāsām, kuru platuma ir 1/5 no karoga platuma. Karoga garuma un platuma samērs ir 3:2. Bugšpritkarogs izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 660x440, II lielums- 990x660, III lielums- 2250x1500, IV lielums- 3000x2000.

 Kara kuģa bugšpritkarogu nes visi kara kuģi uz kuģa priekšējā karoga masta. Bugšpritkarogu kara kuģi uzvelk un nolaiž vienā laikā ar kara kuģa karogu, bet tikai kuģiem stāvot uz enkura vai ostā pie piestātnes. Nakts laikā bugšpritkarogu neuzvelk.

Kara kuģa vimpelis

Kara kuģa vimpelis

Kara kuģa vimpelis sastāv no pamata un balta piešuvuma. Pamats ir 8 cm plats un 24 cm garš kara kuģa karogs. Šo pamatu tādā pat platumā turpina baltas karogdrēbes piešuvuma, kurš nav īsāks par 3,5 metriem. Tā galā ķīļveida iegriezums 1m dziļumā. Kara kuģu vimpelis izgatavojams sekojošos izmēros (mēri milimetros): I lielums- 1040x80, II lielums- 2740x80;

Kara kuģu vimpeli masta topā nes visi tie Jūras spēku kuģi, kuru apkalpes ir nokomplektētas un ir spējīgi patstāvīgi veikt kaujas uzdevumus. Kara kuģu vimpelis mastā atrodas pastāvīgi dienu un nakti;

Ja kuģis dodas remontā uz laiku, kas ilgāks par vienu mēnesi, vai kuģis neatbilst iepriekšējā punkta prasībām, tad kara kuģu vimpelis nolaižams.