"Baltic Region Training Event (BRTE)"

Treniņlidojumi, kas notiek jau kopš 2008.gada, ir nodrošinājuši komandvadības un kontroles vingrinājumus alianses Gaisa spēkiem un atkārtoti apliecinājušas NATO solidaritāti Igaunijai, Latvijai un Lietuvai. Šie treniņlidojumi ir pierādījuši, kā NATO garantē drošību savā gaisa telpā.