Atalgojums

Profesionālā dienesta karavīrs aktīvā dienesta laikā saņem atlīdzību, kuru ar 01.01.2010. nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, kas izstrādāts ar mērķi, lai turpmāk šo amatpersonu atlīdzības noteikšanā tiktu ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi.

Karavīru atlīdzības sistēmu veido darba samaksa – mēnešalga, piemaksas un prēmijas -, sociālās garantijas – pabalsti, kompensācijas, citu izdevumu segšana - un atvaļinājumi.

Atlidzības sistēma