Notiks Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna maiņas ceremonija | Nacionālie bruņotie spēki

Notiks Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna maiņas ceremonija

09.07.2021
Dienesta gaita
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Pirmdien, 12. jūlijā, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotajā štābā svinīgā ceremonijā Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna amatā stāsies kapteine Estere Tumoviča, nomainot līdzšinējo virskapelānu Elmāru Pļaviņu. 

Svinīgo Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna maiņas ceremoniju apmeklēs aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un citi aicinātie viesi. 

Kapteine E. Tumoviča dienestu bruņotajos spēkos sākusi 2018. gadā, uzsākot studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Virsnieka speciālista pamatkursā. Dienestu turpinājusi kapelānes amatā Militārajā policijā. 

E. Pļaviņš Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna amata pienākumus pildījis kopš 2006. gada un dienestu turpinās Nacionālo bruņoto spēku vadības tiešā atbalsta grupas vecākā eksperta starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos amatā. 

Kapelāna kā štāba virsnieka speciālista funkcijas ir sniegt atbalstu un būt padomdevējam komandierim, kuram viņš ir administratīvi pakļauts, un personālsastāvam reliģiskajos un morāles jautājumos. Kapelāns ir atbildīgs par reliģisko norišu plānošanu un īstenošanu, kā arī kalpošanas aktivitātēm. 

Neatkarīgi no konfesionālās piederības kapelāns ir iecelts kalpošanai bruņotajos spēkos, lai sniegtu garīgo aprūpi, nešķirojot nevienu pēc ticības pārliecības.
Kapelānu darbību (kapelānu dienestu) bruņotajos spēkos vada Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns, kurš administratīvi ir tieši pakļauts Nacionālo bruņoto spēku komandierim.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Majore Mairita Senkevicina
Tālrunis: 67335067
E-pasts: mairita.senkevicina@mod.gov.lv