Militārajās mācībās „Baltic Zenith 2021” pilnveidos iemaņas kaujas šaušanā pa gaisa mērķiem | Nacionālie bruņotie spēki

Militārajās mācībās „Baltic Zenith 2021” pilnveidos iemaņas kaujas šaušanā pa gaisa mērķiem

28.10.2021
Militārās mācības
Baltijā un Ziemeļvalstīs
Dienesta gaita
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

No 7. līdz 20. jūnijam Jūrmalciema poligonā Nīcas novadā notiks starptautiskās militārās mācības „Baltic Zenith 2021”, kuru laikā Latvijas un Lietuvas karavīri pilnveidos iemaņas kaujas šaušanā pa gaisa mērķiem. 

Mācībās piedalīsies aptuveni 200 dalībnieku, tostarp karavīri, zemessargi un civilie darbinieki no Gaisa spēkiem, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, Zemessardzes un Lietuvas bruņotajiem spēkiem. 

Mācību mērķis ir profesionāli sagatavot tuvās darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu “RBS-70”, “Grom” un “Stinger” speciālistus, veicot praktiskos kaujas šaušanas vingrinājumus pa gaisa mērķiem. 

Ar dalību mācībās “Baltic Zenith 2021” noslēgsies Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes pretgaisa aizsardzības speciālistu sertifikācija darbam ar “Stinger” ieroču sistēmām, kā arī tiks uzsākta pirmo “RBS-70” speciālistu apmācība. Apmācība stiprinās šobrīd jaunāko, Mehanizētās kājnieku brigādes atbalstam 2018. gadā izveidoto Pretgaisa aizsardzības bateriju, sasniedzot sākotnējo operacionālo gatavību. 

Mācību laikā Jūras spēku kuģi nodrošinās drošību mācību norises vietā Baltijas jūras teritoriālajos ūdeņos.   

Zemessardze  sniegs atbalstu ar 81 mm mīnmetēju apkalpēm, nodrošinot gaisa mērķus “Grom” un “Stinger” sistēmām. 

Lai  ievērotu Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktās drošības prasības, mācību dalībnieki, kuri Latvijā ieradīsies no ārvalstīm, būs veikuši Covid-19 testu. Mācību norises laikā mācību dalībnieki tiks dalīti vairākās grupās, lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās riskus. Poligona teritorijā tiks ievēroti visi epidemioloģiskās drošības  noteikumi. 

Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizions un Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 17. kaujas atbalsta bataljons ir bruņoto spēku vienības, kas specializētas pretgaisa aizsardzības uzdevumu veikšanā. 

2020. gadā pirmo reizi Latvijas ikgadējās pretgaisa aizsardzības mācības “Baltic Zenith” tika apvienotas ar starptautiskajām militārajām mācībām “Tobruq Arrows”, un tajās piedalījās ASV karavīri ar „Avenger”  pretgaisa aizsardzības sistēmām. 

2017.gada 26. septembrī Ministru kabinets apstiprināja jauna pretgaisa aizsardzības poligona izveidi Jūrmalciemā, Nīcas pagastā. Savukārt 2019. gadā Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizions pirmo reizi Jūrmalciema poligonā organizēja kaujas šaušanas mācības ar pretgaisa aizsardzības sistēmām. Iepriekš Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības mācības norisinājušās tikai Šķēdes militārās aviācijas poligonā. Lai nodrošinātu atbilstošu vietu drošai pretgaisa aizsardzības šaušanai, Aizsardzības ministrija rosināja veidot alternatīvu militārās aviācijas poligonu Jūrmalciemā, kas tika atzīts par piemērotāko alternatīvu Šķēdes militārajam poligonam. Jūrmalciema poligonā ir iespējams izveidot pretgaisa aizsardzības mācību šaušanai nepieciešamos sauszemes, jūras un gaisa telpas parametrus. Jūrmalciema sauszemes teritorija ir piemērota pretgaisa aizsardzības mācību drošas šaušanas pozīcijai, kā arī tā ir maz apdzīvota teritorija, kas atbilst pretgaisa šaušanas drošības risku novērtējumam. 

Iedzīvotāju ievērībai!

Jūras un gaisa drošības zonas tiks slēgtas saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, un ievērojot noteiktās drošības prasības, būs ierobežota pārvietošanās gar Baltijas jūras piekrastes zonu Jūrmalciema poligona robežās. Iebraukšana poligonos būs ierobežota. 

Mācību laikā tiks ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai neradītu kaitējumu iedzīvotājiem un apkārtējai videi, un mācību norise ir saskaņota ar attiecīgajām pašvaldībām. 

Nacionālie bruņotie spēki lūdz iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām un īslaicīgi radītajiem trokšņiem. 

Iespēju robežās informācija par mācībām ir pieejama bruņoto spēku Facebook lapā @Latvijasarmija, Twitter profilā @Latvijas_armija un Instagram kontā Latvijas_armija. 

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Majore Mairita Senkevicina
Tālrunis: 67335067
E-pasts: mairita.senkevicina@mod.gov.lv