Mācībās “Ramstein Alloy” stiprinās NATO un partnervalstu savietojamību

19.04.2021
Militārās mācības
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

No 20. līdz 21. aprīlim Latvijā notiks NATO Gaisa spēku pavēlniecības organizētās NATO dalībvalstu un partnervalstu gaisa spēku militārās mācības “Ramstein Alloy”. 

Mācību laikā pilnveidos vadības un kontroles iemaņas, sadarbību un savstarpējo savietojamību starp NATO un partnervalstīm, Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanu un reģionālo gaisa spēku resursu pielietošanu. 

Militāro mācību norises laikā Latvijas teritorijā un gaisa telpā plānots izspēlēt vairākus militāros vingrinājumus, tostarp gaisa kuģa pārtveršanu, radio sakaru zudumu, dažādu tipu gaisa kuģu kontroli un atbalsta sniegšanu sabiedroto gaisa kuģiem, nonākot ārkārtas situācijās. 

Militāro mācību laikā visu iesaistīto gaisa kuģu novērošanu un kontroli nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Gaisa telpas novērošanas eskadriļas Kontroles un ziņošanas centrs, kas ir atbildīgā vienība šajās mācībās. 

Militāro vingrinājumu laikā Kontroles un ziņošanas centra karavīri pilnveidos vadības un kontroles iemaņas, sadarbību un savstarpējo savietojamību starp NATO un partnervalstīm, kā arī tiks praktizētas specifiskas gaisa telpas patrulēšanas procedūras. 

Visu mācību norisi vadīs NATO Apvienotais Gaisa operāciju centrs Ūdemā, Vācijā.
Mācībās “Ramstein Alloy” būs iesaistīti vairāk nekā 16 iznīcinātāji un atbalsta gaisa kuģi no piecām NATO dalībvalstīm, Zviedrijas un Somijas, NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas (AWACS) lidmašīna. Gaisa spēku gaisa kuģis “An-2” piedalīsies pārtveršanas operācijā Latvijas gaisa telpā. 

Iedzīvotāju ievērībai! 

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem, militārās aviācijas gaisa kuģu pārlidojumiem un iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem. 

Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam. 

Iespēju robežās operatīvā informācija par Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto aktivitātēm ir pieejama bruņoto spēku Twitter profilā @Latvijas_armija, Facebook lapā @Latvijasarmija, kā arī Gaisa spēku Facebook lapā @gaisaspeki. 

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Majore Mairita Senkevicina
Tālrunis: 67335067
E-pasts: mairita.senkevicina@mod.gov.lv