Liepājā norisinās mācības “Oilex Liepāja 2019”

Militārās mācības
Sadarbība
Latvijā
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šodien, 27.maijā, Liepājas ostā norisinājās Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta organizētās jūras vides aizsardzības mācības “Oilex Liepāja 2019”.

Mācību mērķis ir uzturēt un pilnveidot gatavību reaģēt uz vides piesārņojumu incidentiem ostās vai to tiešā tuvumā, lai spētu efektīvi novērst piesārņojumu un iespējami ātri ierobežotu un novērstu kaitējumu videi.

Mācību ietvaros trauksmes signāls Krasta apsardzes dienesta koordinācijas centrā tika saņemts no Liepājas ostas un seku novēršanā iesaistījās Patruļkuģu eskadras Jūras incidentu novēršanas vienība, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas administrācija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Vingrinājuma laikā, savstarpēji sadarbojoties, tika veiksmīgi izvietotas piesārņojuma norobežojošās barjeras un izmēģināts dienestu rīcībā esošais piesārņojuma savākšanas aprīkojums.

Krasta apsardzes dienests ik gadu, sadarbībā ar Latvijas lielākajām ostām, rīko piesārņojuma novēršanas vingrinājumus. Šādi vingrinājumi ir nozīmīgs priekšnosacījums, lai uzturētu un pilnveidotu Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku spēju likvidēt jūrā notikušo avāriju sekas, tajā skaitā novērst naftas produktu piesārņojumu.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Majore Mairita Senkevicina
Tālrunis: 67335067
E-pasts: mairita.senkevicina@mod.gov.lv